Κατάστημα Βόλου (Ιωλκού 2 & Αργοναυτών) - Νέα τηλέφωνα: 2421076800 - 76805 Fax: 2421033600
Copyright 2012 - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»