Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νέα πλατφόρμα του ebanking,
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Copyright 2012 - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»