Αρχική Σελίδα 

Αναζήτηση


 

  Νέα


(13/10/2017)
Προκριθέντες Υποψήφιοι
Απορριφθέντες Υποψήφιοι

Περισσότερα...

(29/08/2017)
Προκήρυξη για πρόσληψη οικονομικών υπαλλήλων

Περισσότερα...

(16/06/2017)
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 933/8.06.2017 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.
 • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.
 • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2016.
 • Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων χρήσης 2017.
 • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017.
 • Έγκριση Επιτροπής Ελέγχου.
 • Τροποποίηση Καταστατικού.
 • Έγκριση για συμμετοχή στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο α) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με το ποσό των 40.000 ευρώ και β) της TERRA THESSALIA LACTIS με το ποσό των 200 ευρώ.
 • Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 4.07.2017, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

  Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 11.07.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2016 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω του έτους ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.

  Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

  Ο Απολογισμός της Τράπεζας θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική της σελίδα www.bankofthessaly.gr στις 30 Ιουνίου 2017.

  Δείτε την πρόσκληση...  

  (14/06/2017)
  Οικονομικά στοιχεία 2016

  Δείτε τις οικονομικές καταστάσεις του 2016:


  Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 2016  
  Αναλυτικές Οικονομικές Καταστάσεις 2016  

  (14/12/2016)
  Μαραθώνιος Αγάπης για Ευαίσθητες Καρδιές

  Ενισχύστε το Μαραθώνιο της Καρδιολογικής Κλινικής καταθέτοντας χρήματα στον ειδικό λογαριασμό που έχει δημιουργήσει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας για το σκοπό αυτό.

  Καλούμε τους συνεταίρους & πολίτες να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή προκειμένου το αιμοδυναμικό εργαστήριο να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του και να μην καθίσταται αδύνατη λόγω της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας.

  Μαραθώνιος Καρδιολογικής Κλινικής

  Αρ. Λογαριασμού IBAN: GR9409101010009999991720060

  Περισσότερα...  

  (25/10/2016)
  Διαδικασία εκλογών 2016.

  Περισσότερα...  

  (19/10/2016)
  Υποψηφιότητες για την εκλογή του νέου Δ.Σ της τράπεζας.

  Περισσότερα...  

  (13/10/2016)
  Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Καταστατικού στη Γενική Συνέλευση της 23ης Οκτωβρίου 2016

  Περισσότερα...  

  (12/10/2016)
  Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

  Μετά την 915/4.10.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε. σε Γενική Συνέλευση στις 23.10.2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 • Τροποποίηση του Καταστατικού.
 • Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
 • Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 30.10.2016 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Αν πάλι δεν υπάρξει απαρτία θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 6 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέχρι την 14 Ιουλίου 2016 είχαν εξοφλήσει τουλάχιστον τη μία μερίδα τους και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Καταστατικού.

  Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

  Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνονται δεκτές ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Τράπεζας (Κονδύλη 61-63, 2ος όροφος, κα Κρομμύδα Βαγιάνα) μέχρι την Τετάρτη 19.10.2016 & ώρα 15:00.

  Το παράβολο κατάθεσης υποψηφιότητας καθορίστηκε στα 60 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους του Δ. Σ υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 11 παρ. 5, 6 & 7 του Καταστατικού.

  Περισσότερα...  

  Υπεύθυνη δήλωση...  
  Αίτηση υποψηφιότητας...  

  (21/06/2016)
  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Περισσότερα...  

  (27/05/2016)
  Συνεργασία Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (ΕΣΤΕ) με ΕΦΕΠΑΕ

  Περισσότερα...  

  (24/03/2016)
  Νέο Δελτίο τύπου - Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

  Περισσότερα...  

  (23/02/2016)
  Νέο Δελτίο τύπου

  Περισσότερα...  

  (18/12/2015)
  Συνέχεια της διακοπείσας έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Περισσότερα...  

  (10/12/2015)
  Διακοπή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Περισσότερα...  

  (02/12/2015)
  Ανάλυση Θεμάτων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Αναβαλλόμενες Απαιτήσεις  
  Έκδοση Ομολόγου  
  Τροποποιήσεις Καταστατικού  

  (27/11/2015)
  Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2015

  Περισσότερα...  

  (19/10/2015)
  Φωτογραφικό Υλικό Εγκαινίων Νέου Κτιρίου Διοίκησης - Κεντρικού Καταστήματος

  Δελτίο Τύπου 

  Φωτογραφικό Υλικό 

  (14/10/2015)
  Πρόσκληση Εγκαινίων Νέου Κτιρίου Διοίκησης - Κεντρικού Καταστήματος
  Πρόσκληση Εγκαινίων 
  Δελτίο Τύπου 
  (14/09/2015)
  Ενίσχυση Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Γ. Ν. Τρικάλων
  Περισσότερα... 
  (01/07/2015)
  Δελτίο Τύπου No 2 - 01/07/2015

  Δελτίο Τύπου No 2 - 01/07/2015
  Περισσότερα... 
  (01/07/2015)
  Δελτίο Τύπου - 01/07/2015

  Δελτίο Τύπου - 01/07/2015
  Περισσότερα... 
  (22/06/2015)
  Τακτική Γενική Συνέλευση 2015

  Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2015
  Περισσότερα... 
  Δείτε το αρχείο της τροποποίησης του καταστατικού... 
  (04/03/2015)
  Οικονομικά στοιχεία Δ' Τριμήνου 2014

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Δ' Τρίμηνο του 2014
  Περισσότερα... 
  (25/11/2014)
  Πόρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο θεματικό πεδίο "Ανθρωπος" της περιφερειακής ενότητας Λάρισας

  Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου
  Περισσότερα... 
  (11/11/2014)
  Οικονομικά στοιχεία Γ' Τριμήνου 2014

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Γ' Τρίμηνο του 2014
  Περισσότερα... 
  (11/09/2014)
  Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 858/27.05.2014 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί οριστικά την 18η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
  • Τροποποίηση Καταστατικού .
  • Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων.
  • Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
  Δείτε το αρχείο της τροποποίησης του καταστατικού... 

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη μέχρι την 1η Ιουλίου 2014 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.

  Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

  (25/08/2014)
  Οικονομικά στοιχεία Β' Τριμήνου 2014

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Β' Τρίμηνο του 2014
  Περισσότερα... 
  (11/07/2014)
  Τελικοί πίνακες υποψηφίων
  Περισσότερα...
  (27/06/2014)
  Πίνακες επικρατέστερων υποψηφίων
  Περισσότερα...
  (17/06/2014)
  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 858/27.05.2014 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 17.06.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013.
  • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013.
  • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2013.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2014.
  • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
  • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014.
  • Τροποποίηση Καταστατικού.
  • Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το χρόνο και τους όρους αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου.
  • Έγκριση επιτροπής ελέγχου
  • Τακτοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013

  Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 24/06/2014, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 1 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη μέχρι την 27 η Ιουνίου 2013 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους. Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη. Ο Απολογισμός της Τράπεζας θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική της σελίδα www.bankofthessaly.gr στις 17 Ιουνίου 2014.


  Δείτε το αρχείο της τροποποίησης... 
  (06/06/2014)
  Προκήρυξη για πρόσληψη υπαλλήλων οικονομικών υπηρεσιών
  Περισσότερα...
  (16/04/2014)
  Οικονομικά στοιχεία A' Τριμήνου 2014

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το A' Τρίμηνο του 2014
  Περισσότερα... 
  (03/02/2014)
  Οικονομικά στοιχεία Δ' Τριμήνου 2013

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Δ' Τρίμηνο του 2013
  Περισσότερα... 
  (18/10/2013)
  Οικονομικά στοιχεία Γ' Τριμήνου 2013

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Γ' Τρίμηνο του 2013
  Περισσότερα... 
  (31/07/2013)
  Οικονομικά στοιχεία B' Τριμήνου 2013

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το B' Τρίμηνο του 2013
  Περισσότερα... 
  (04/07/2013)
  Δημοσιοποίηση σύμφωνα με τον Πυλώνα 3 της Βασιλέιας ΙΙ
  Δείτε το αρχείο της δημοσιοποίησης... 
  (03/06/2013)
  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 831/28.05.2012 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 13.06.2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2012 έως 31-12-2012.
  • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2012 έως 31-12-2012.
  • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2012.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2013.
  • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
  • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013.
  • Τροποποίηση Καταστατικού.
  • Μετατροπή Ομολογιακού Δανείου Πανελλήνιας Τράπεζας ΑΕ σε κοινές μετοχές.

  Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 20.06.2013, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέχρι την 26η Ιουνίου 2012 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.

  Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.


  Δείτε το αρχείο της τροποποίησης... 
  (19/04/2013)
  Οικονομικά στοιχεία A' Τριμήνου 2013

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το A' Τρίμηνο του 2013
  Περισσότερα... 
  (25/01/2013)
  Οικονομικά στοιχεία Δ' Τριμήνου 2012

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Δ' Τρίμηνο του 2012
  Περισσότερα... 
  (26/10/2012)
  Οικονομικά στοιχεία Γ' Τριμήνου 2012

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Γ' Τρίμηνο του 2012
  Περισσότερα... 
  (16/07/2012)
  Οικονομικά στοιχεία B' Τριμήνου 2012

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το B' Τρίμηνο του 2012
  Περισσότερα... 
  (29/06/2012)
  Τακτική Γενική Συνέλευση 2012.

  Δείτε αναλυτικά τις εισηγήσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012
  Περισσότερα... 
  (14/06/2012)
  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012.

  Δείτε την αναλυτική πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  Περισσότερα... 
  (10/04/2012)
  Οικονομικά στοιχεία Α' Τριμήνου 2012

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Α' Τρίμηνο του 2012
  Περισσότερα... 
  (28/10/2011)
  Οικονομικά στοιχεία Γ' Τριμήνου 2011

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Γ' Τρίμηνο του 2011
  Περισσότερα... 
  (21/07/2011)
  Οικονομικά στοιχεία Β' Τριμήνου 2011

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Β' Τρίμηνο του 2011
  Περισσότερα... 
  (15/06/2010)
  Δημοσιοποίηση σύμφωνα με τον Πυλώνα 3 της Βασιλέιας ΙΙ
  Δείτε το αρχείο της δημοσιοποίησης... 
  (10/06/2011)
  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 757/17.05.2010 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί οριστικά την 23.06.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2010 έως 31-12-2010.
  • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2010 έως 31-12-2010.
  • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2010.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2011.
  • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
  • Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου, Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, Πιστωτικό Συνεταιρισμό Αιτωλοακαρνανίας, Πιστωτικό Συνεταιρισμό Κερκύρας “Ιονική Πίστη”, Πιστωτικό Συνεταιρισμό Μεγαρίδος και αγορά μετοχών της Πανελλήνιας Τράπεζας ΑΕ από Πιστωτικό Συνεταιρισμό Βοιωτίας.
  • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011.
  • Τροποποίηση Καταστατικού.

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέχρι την 17η Ιουνίου 2010 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.

  Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

  Δείτε το αρχείο της πρόσκλησης... 
  Δείτε το αρχείο της τροποποίησης... 
  (31/05/2011)
  Συνέντευξη του Προέδρου της Τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
  Δείτε το αρχείο... 
  (20/09/2010)
  Δημοσιοποίηση σύμφωνα με τον Πυλώνα 3 της Βασιλέιας ΙΙ
  Δείτε το αρχείο της δημοσιοποίησης... 
  (30/06/2010)
  Οικονομικά στοιχεία Β' Τριμήνου 2010

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Β' Τρίμηνο του 2010
  Περισσότερα... 
  (10/05/2010)
  Εταιρική κοινωνική ευθύνη
  Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για προτάσεις - σχέδια που αφορούν τον "άνθρωπο" (Παράταση εως 31/05/2010)
  Περισσότερα... 
  (30/04/2010)
  Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων για την Οικονομική Υπηρεσία
  Περισσότερα... 
  (19/04/2010)
  Οικονομικά στοιχεία A' Τριμήνου 2010

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το A' Τρίμηνο του 2010
  Περισσότερα... 
  (14/04/2010)
  Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση για την θέση του λογιστή
  Περισσότερα... 
  (11/03/2010)
  Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων για τον Νομό Καρδίτσας

  Δείτε τα τελικά αποτελέσματα (επανάληψη) για τον Νομό Καρδίτσας.
  Περισσότερα... 
  (23/02/2010)
  Οικονομικά στοιχεία Γ' Τριμήνου 2009

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Δ' Τρίμηνο του 2009
  Περισσότερα... 
  (23/02/2010)
  Προκήρυξη για πρόσληψη υπαλλήλων οικονομικών υπηρεσιών
  (22/02/2010)
  Υποψήφιοι που προχωρούν στη 2η φάση αξιολόγηση για τη θέση Οικονομικών Υπαλλήλων για το Ν. Καρδίτσας
  Δείτε το αρχείο... 
  (07/01/2010)
  Επανάληψη του διαγωνισμού για τον Ν. Καρδίτσας
  Δείτε το αρχείο της προκήρυξης... 
  Αίτηση υποψηφίου... 
  Ανάλυση προϋπηρεσίας... 
   
  (31/12/2009)
  Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων ανά Νομό

  Δείτε τα τελικά αποτελέσματα της από 06/10/2009 προκήρυξης υπαλλήλων.
  Περισσότερα... 
  (02/12/2009)
  Πίνακας υποψηφίων που προχωρούν στην 2η φάση αξιολόγησης

  Υποψήφιοι που προχωρούν στη 2η φάση αξιολόγησης για τη θέση Οικονομικών Υπαλλήλων ανά Νομό (σε αλφαβητική σειρά).
  Περισσότερα... 
  (27/10/2009)
  Οικονομικά στοιχεία Γ' Τριμήνου 2009

  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το Γ' Τρίμηνο του 2009
  Περισσότερα... 
  (06/10/2009)
  Προκήρυξη για πρόσληψη οικονομικών υπαλλήλων.

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προτίθεται να προσλάβει Οικονομικούς Υπαλλήλους για να καλύψει τις ανάγκες επέκτασής της στο Νομό Καρδίτσας / Μαγνησίας / Λάρισας / Τρικάλων.
  Δείτε το αρχείο της προκήρυξης... 
  Αίτηση υποψηφίου... 
  Ανάλυση προϋπηρεσίας... 
  (09/07/2009)
  Ισολογισμός του έτους 2008 και δημοσιοποίηση σύμφωνα με τον Πυλώνα 3 της Βασιλέιας ΙΙ

  Δείτε το αρχείο του ισολογισμού... 
  Δείτε το αρχείο της δημοσιοποίησης... 
  (15/06/2009)
  Ημερίδα ενημέρωσης για τα Π.Ε.Π του ΕΣΠΑ, στο Επιμελητήριο Τρικάλων.

  Το ΕΣΠΑ 2007-2013 ξεκίνησε τη δράση του και οδηγεί τις επιχειρήσεις στο μέλλον. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, βρίσκεται και πάλι κοντά στον επιχειρηματία και σας προσκαλεί σε ημερίδα ενημέρωσης για τα Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ και τη νέα προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Εμπορίου, Υπηρεσιών, Μεταποίησης και Τουρισμού.

  Αυτή την Πέμπτη 18 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο Επιμελητήριο Τρικάλων. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η δική μας Τράπεζα.

  Όλα εδώ και επώνυμα, όχι στο κέντρο και απρόσωπα.

  ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  (09/06/2009)
  Προκήρυξη Account Managers για τους Νομούς Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας.

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προτίθεται να προσλάβει Account Managers (Στελέχη Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής Πελατείας) για να καλύψει τις ανάγκες επέκτασής της στους Νομούς Τρικάλων, Λάρισας & Μαγνησίας.

  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009 (1/07/2009).
  (27/05/2009)
  Διάθεση εταιρικών μερίδων στους ομογενείς Θεσσαλούς μέχρι 31/12/2009.

  Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, κάθε ομογενής Θεσσαλός αποκτά οφέλη από την πρώτη κιόλας στιγμή. Αποκτήστε, έως 31 Δεκεμβρίου 2009, μέχρι 100 εταιρικές μερίδες στην ειδική τιμή των 105 ευρώ.

  Η τιμή της εταιρικής μερίδας από 1η Φεβρουαρίου 2009 είναι 120 ευρώ στο υπόλοιπο δίκτυο της Τράπεζας.

  Δηλαδή κερδίζετε άμεσα 15 ευρώ ανά μερίδα!
  (27/05/2009)
  Διάθεση εταιρικών μερίδων στον Νομό Μαγνησίας μέχρι 31/12/2009.

  Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, κάθε μέλος του Νομού Μαγνησίας αποκτά οφέλη από την πρώτη κιόλας στιγμή. Πείτε "Καλημέρα" και αποκτήστε, έως 31 Δεκεμβρίου 2009, μέχρι 100 εταιρικές μερίδες στην ειδική τιμή των 105 ευρώ.

  Η τιμή της εταιρικής μερίδας από 1η Φεβρουαρίου 2009 είναι 120 ευρώ στο υπόλοιπο δίκτυο της Τράπεζας.

  Δηλαδή κερδίζετε άμεσα 15 ευρώ ανά μερίδα!
  (21/04/2009)
  Ισολογισμός του έτους 2008.

  Δείτε το αρχείο... 
  (17/02/2009)
  Η Τράπεζα μας στις 10 και 11.04.2009 θα συμμετέχει στο 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Θεσσαλών Επιχειρηματιών Ευρώπης και ως χορηγός στο 5ο Festival Θεσσαλών Ευρώπης, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μας γνωρίσετε περισσότερο και να παραλάβετε από το περίπτερο της εκδήλωσης ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα για την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

  Περισσότερα...
  (13/02/2009)
  Ονόματα προκριθέντων στη Δεύτερη Φάση επιλογής στελεχών για τη θέση στελέχους εξυπηρέτησης επιχειρηματικής πελατείας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
  (13/01/2009)
  Η Συνεταιριστικη Τράπεζα Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη στελεχών Account Managers (Στελέχη Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής Πελατείας) για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης της Τράπεζας στους Νομούς Τρικάλων, Λάρισας, Βόλου και Καρδίτσας, που έληγε την Τετάρτη, 14η Ιανουαρίου 2009 (14/1/2009), παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα, 26η Ιανουαρίου 2009 (26/1/2009).
  (22/12/2008)
  Η Συνεταιριστικη Τράπεζα Θεσσαλίας προτίθεται να προσλάβει Account Managers (Στελέχη Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής Πελατείας) για να καλύψει τις ανάγκες επέκτασής της στους Νομούς Τρικάλων, Λάρισας, Βόλου και Καρδίτσας.

  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μέχρι 14/01/2009:
  (18/07/2008)
  ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  (02/07/2008)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  (17/06/2008)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 609/6.06.2008 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν.Π.Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τη 17η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Τρικάλων, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2007 έως 31.12.2007.
  • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού,Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2007 έως 31.12.2007
  • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2007.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων χρήσης 2008.
  • Έγκριση εγγραφής νέων μελών
  • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.
  • Αγορά Μετοχών της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε.από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.
  Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί,χωρίς άλλη πρόσκληση,την 24η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα,στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
  Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 1η Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00,στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
  Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα έως τη 16η Φεβρουαρίου 2008 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.
  Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.
  (07/06/2008)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
  (07/06/2008)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  (18/02/2008)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Περισσότερα 
  (30/01/2008)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  Μετά την Νο 589/10-1-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε. σε Γενική Συνέλευση στις 3-02-2008 ημέρα Κυριακή και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα Διαλέξεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:
 • 1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 • 2. Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 •  
  Νέα | Η Τράπεζα | Προϊόντα | Δελτία Τύπου | Απολογισμός Χρήσης | Δίκτυο Συνεργατών | Εγγραφή | Συνδέσεις | Επικοινωνία |
    Ανάπτυξη Τομέας Μηχανογράφησης Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
  ©Copyright 2004 Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας