Αρχική Σελίδα 

Αναζήτηση


 

  Καταθέσεις


Προϊόν Επιτόκιο
Λογαριασμός Όψεως Άτοκα
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Ταμιευτήριο με επιτόκιο 0,15% για ποσά έως 100.000€ και 0,25% για ποσά άνω των 100.000€
Τρεχούμενος Λογαριασμός 0,00%
Αγροτικό Ταμιευτήριο 0,30%
Λογαριασμός "Γίνε Συνεταίρος" Ταμιευτήριο με επιτόκιο 0,60% για ποσά έως 20.000€ και 0,15% για ποσά άνω των 20.000€, με την υποχρεωτική διάθεση 1 νέας ΣΜ
Όψεως Μισθοδοσίας Εταιρειών 0,15%
 
Προθεσμιακοί Λογαριασμοί:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
  1-3 ΜΗΝΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1-3 ΜΗΝΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ
10.000 - 49.999 0,85% 0,65% 0,60% 0,55% 0,45% 0,35%
50.000 - 99.999 0,95% 0,75% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40%
100.000 - 299.999 1,05% 0,85% 0,80% 0,65% 0,55% 0,45%
300.000 - 499.999 1,15% 0,95% 0,90% 0,70% 0,60% 0,50%
500.000 ΚΑΙ ΑΝΩ Υπό
διαπραγμάτευση
Υπό
διαπραγμάτευση
 
 
 
Λογαριασμός Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων και Σύνταξης: 0,30% για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ.
Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ 0,15%.
 
Αγροτικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός: 0,30% για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ.
Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ 0,15%.
 
*Ισχύς των παραπάνω επιτοκίων από 25/01/2018

 
Νέα | Η Τράπεζα | Προϊόντα | Δελτία Τύπου | Απολογισμός Χρήσης | Δίκτυο Συνεργατών | Εγγραφή | Συνδέσεις | Επικοινωνία |
  Ανάπτυξη Τομέας Μηχανογράφησης Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
©Copyright 2004 Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας