Αρχική Σελίδα 

Αναζήτηση


 

  Συνεταιριστική Μερίδα - Εγγραφή - Καταστατικό


  Σύμφωνα με το Νόμο οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μπορούν να ασκούν τις κύριες τραπεζικές εργασίες (αποδοχή καταθέσεων και χορήγηση δανείων) μόνο με τα μέλη τους. Επομένως για να συνεργαστεί κάποιος με την τράπεζα πρέπει να αγοράσει τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα.

  Εκτός αυτού, η αγορά συνεταιριστικών μερίδων είναι μια εξαιρετικά αποδοτική επένδυση και όσον αφορά στις μερισματικές αποδόσεις και όσον αφορά στην αύξηση της ίδιας της αξίας της μερίδας.

  Με βάση την κερδοφορία της η Τράπεζα τα τελευταία τρία έτη έδωσε μερίσματα ανερχόμενα στο 3% της τελευταίας κάθε φορά ισχύουσας τιμής αγοράς. Αν όμως ληφθεί υπόψη ότι η τιμή αγοράς αυξάνεται διαχρονικά, η απόδοση γι αυτούς που είχαν πάρει μερίδες σε προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερη και φυσικά θα μεγαλώνει συνεχώς στα επόμενα. Έτσι για τους συνεταίρους που είχαν αγοράσει συνεταιριστικές μερίδες το 1999 η μερισματική απόδοση για το 2003 ανέρχεται στο 4,63% ενώ γι αυτούς που είχαν αγοράσει μερίδες το 1995 φτάνει στο 6,95%. Είναι εύκολο να γίνουν συγκρίσεις με τις μερισματικές επενδύσεις των περισσότερων εταιριών του χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι τα μέχρι σήμερα μερίσματα έχουν καλύψει το 49% της τιμής αγοράς του 1995 και μάλιστα σε μία περίοδο όπου η επιχείρηση στην προσπάθεια της να συγκεντρώσει τα κεφάλαια που απαιτούνταν για να γίνει τράπεζα δεν έδωσε μέρισμα.

  Κάθε χρόνο η τιμή αγοράς της συνεταιριστικής μερίδας αυξάνει γιατί αυξάνει η υπεραξία της. Αυτό σημαίνει ότι για να συμμετάσχει κανείς στο κεφάλαιο της τράπεζας θα πληρώσει περισσότερα σε κάθε επόμενο έτος από το προηγούμενο. Επομένως σε κάθε περίπτωση οι συνεταίροι που έχουν επενδύσει σε προηγούμενα έτη κατέχουν στα χέρια τους μερίδες οι οποίες στο μέλλον θα αγοράζονται ακριβότερα.

  Η συνεταιριστική μερίδα είναι επένδυση μακροχρόνιου ορίζοντα με το πλεονέκτημα της διευρυνόμενης μερισματικής απόδοσης κάθε έτος και της δυνατότητας ρευστοποίησης με υψηλούς όρους απόδοσης μετά φυσικά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος.

  Τώρα μπορείτε να γίνετε και εσείς μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας  συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής και αγοράς συνεταιριστικής μερίδας και υποβάλλοντας την σε ένα από τα καταστήματα της τράπεζας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 
Νέα | Η Τράπεζα | Προϊόντα | Δελτία Τύπου | Απολογισμός Χρήσης | Δίκτυο Συνεργατών | Εγγραφή | Συνδέσεις | Επικοινωνία |
  Ανάπτυξη Τομέας Μηχανογράφησης Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
©Copyright 2004 Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας