Αρχική Σελίδα 

Αναζήτηση


 

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


Νέα Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


Πόρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο θεματικό πεδίο "Ανθρωπος" της περιφερειακής ενότητας ΛάρισαςΑρχική ΔημοσίευσηΔράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Κοινωνικός Απολογισμός

Η Τράπεζα μέσα από τη λειτουργία της δεν αποφέρει κέρδη μόνο στην ίδια και τους μετόχους της, αλλά και άμεσα, τόσο οικονομικά οφέλη στην τοπική και εθνική οικονομία, όσο και κοινωνικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω των δράσεών της.

Για πρώτη φορά ξεκίνησε εντός του 2010 η υλοποίηση της 1ης δράσης στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το "Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" είναι ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου. Αποστολή του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το ποσό που καθόρισε το 2009 η Τράπεζα για την 1η δράση ήταν συνολικού ύψους 120.000 € και ενέκρινε εντός του 2010 συνολικά 2 σχέδια δράσης με επίκεντρο τον “Άνθρωπο”. Το πρώτο σχέδιο αφορούσε στη χορήγηση ενός λεωφορείου στη Σχολική επιτροπή του 1ου Ειδικού Δημοτικού και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Τρικάλων για την μετακίνηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες και το δεύτερο σχέδιο αφορούσε στη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Υποστήριξης ΑμεΑ (ΚΕ.Τ.Υ.ΑμεΑ) από τον Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Νομού Τρικάλων, ο οποίος όμως παραιτήθηκε από την αποδοχή της προσφοράς και στη θέση του εγκρίθηκε το σχέδιο “Εργαστήριο Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης Παλαιών Ρούχων και Υποδημάτων” που θα υλοποιηθεί από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.)

Επιπλέον η κοινωνική συμβολή της Τράπεζας συνεχίστηκε και το 2010 μέσα από μία σειρά ενεργειών, όπως:

 • Προσφορά 2% επί των κερδών μετά φόρων του έτους 2010, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό, για δράσεις “Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τον πολιτισμό.
 • Δημιουργία ενός νέου Καταστήματος στην Καρδίτσα, φτάνοντας έτσι τα εννέα συνολικά Καταστήματα. Πέντε στον Νομό Τρικάλων, δύο στην πόλη της Λάρισας, ένα στην πόλη του Βόλου και ένα στην πόλη της Καρδίτσας.
 • Το προσωπικό της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έφτασε τα εξήντα οκτώ (68) άτομα, με δεκατρείς (13) νέες προσλήψεις εντός του 2010 και επιπλέον με έξι (6) προσλήψεις σπουδαστών ΤΕΙ – ΙΕΚ για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.
 • Όλες οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών γίνονται από τοπικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.
 • Ενισχύει τοπικούς συλλόγους και σωματεία με χορηγίες.
 • Βοηθά τους νέους απασχολώντας τους μέσω διαφόρων εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης και τους φοιτητές – σπουδαστές των ΑΕΙ – ΤΕΙ & ΙΕΚ για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.
 • Παρεμβαίνει θετικά, μέσω του ανταγωνισμού, στη διαμόρφωση των επιτοκίων καταθέσεων στην τοπική αγορά.
 • Λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τις δράσεις ΜΜΕ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
 • Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιομηχανικού Πάρκου Φαρκαδόνας Α.Ε.
 • Υποστηρίζει δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου ιδιαίτερα σημαντικές για τη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας.Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας έχοντας ως στόχο τη λειτουργία της σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility). Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Δράσης στον τομέα "Ανθρωπος", με τη δωρεά ενός λεωφορείου τύπου mini bus, στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Τρικάλων.

Επιπλέον, ως ελάχιστη μορφή στήριξης προς τους άνεργους συνεταίρους, η Τράπεζα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο. Α. Ε. Δ), κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων (2011), κατέβαλε Βοήθημα Αλληλεγγύης ποσού 150 Ευρώ, σε όλους τους συνεταίρους που βρισκόταν σε κατάσταση ανεργίας. Συνολικά το Βοήθημα Αλληλεγγύης δόθηκε σε 275 συνεταίρους και το ποσό ανήλθε σε 41.250 Ευρώ.

"Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της από την ίδρυσή της έως σήμερα. Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή επικοινωνίας μεταξύ μας".

Μήνυμα Προέδρου
Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
Αναστασίου Νικ. Λάππα
 
Νέα | Η Τράπεζα | Προϊόντα | Δελτία Τύπου | Απολογισμός Χρήσης | Δίκτυο Συνεργατών | Εγγραφή | Συνδέσεις | Επικοινωνία |
  Ανάπτυξη Τομέας Μηχανογράφησης Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
©Copyright 2004 Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας