Αρχική Σελίδα 

Αναζήτηση


 

  Έδρα


  Έδρα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ορίσθηκε ο Δήμος Τρικκαίων ενώ υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία έχουν ιδρυθεί στην πόλη των Τρικάλων, στην πόλη της Καλαμπάκας και πρόκειται να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις ή χωριά της περιοχής δραστηριότητάς της.

Σύντομο Ιστορικό

  Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Ν. Τρικάλων". Την πρωτοβουλία της σύστασης την ανέλαβαν οι κύριοι επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς του νομού, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσμος Επαγγελματοβιοτεχών. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Πιστωτικού Συνεταιρισμού συμμετείχαν οι Πρόεδροι των εν λόγω Οργανώσεων καθώς και προβεβλημένα επιχειρηματικά στελέχη της τοπικής κοινωνίας. Οι φορείς αυτοί προσέδωσαν στον νέο Πιστωτικό Συνεταιρισμό την αναγκαία εμπιστοσύνη που αποτελεί την πιο σημαντική συνθήκη για να προχωρήσει μια πρωτοβουλία Πίστης σε τοπική κοινωνία.

  Μάλιστα μέχρι ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός να επανδρωθεί με δικό του προσωπικό (τον Ιούνιο του 1996) το Επιμελητήριο προσέφερε αίθουσα και όλη την γραμματειακή υποστήριξη που απαιτούνταν στα πρώτα βήματα της νέας συνεταιριστικής πρωτοβουλίας. Την περίοδο αυτή ο μοναδικός στόχος ήταν η συγκέντρωση του αναγκαίου κεφαλαίου για να μετατραπεί ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

  Από τον Ιούνιο του 1996 ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός άρχισε να αναλαμβάνει και νέες δραστηριότητες. Έτσι άρχισε η χορήγηση δανείων, μια δράση η οποία συνέβαλε αφενός στη συγκέντρωση του κεφαλαίου με μεγαλύτερους ρυθμούς, αφετέρου έδωσε τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού στις διαδικασίες Πίστης, εμπειρία που αποδείχθηκε πολύτιμη στη μεταγενέστερη λειτουργία ως Πιστωτικό Ίδρυμα.

  Τον Ιούνιο του 1998 με την απόφαση ΕΝΠΘ 605/9/15.12.97 της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός μετεξελίχθηκε σε Πιστωτικό Ίδρυμα των Ν.1667/86 και 2076/92, μετατρέποντας την επωνυμία του σε «Συνεταιριστική Τράπεζα Νομού Τρικάλων».

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Τρικάλων εφαρμόζοντας πολιτική στελέχωσης, στην οποία συνδυάζονταν η εμπειρία και οι γνώσεις των τραπεζικών στελεχών που ανέλαβαν διευθυντικές θέσεις, με τις δυνατότητες και τον ενθουσιασμό του νέου στελεχικού δυναμικού, υπερκάλυψε τους στόχους αρχικής φάσης ανάπτυξης και μέχρι τη μετονομασία της σε Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προσέφερε στους συνεταίρους-πελάτες της:
  • Δέκα καταστήματα σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας.
  • Πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης στα πλαίσια του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών - Πανελλήνιας Τράπεζας.
  • 24ωρη εξυπηρέτηση με Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ).
  • Internet banking.
  • Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
  • Όλα τα χορηγητικά προϊόντα λιανικής τραπεζικής.
  Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος της δημιουργίας καταστημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2007, μετονομάστηκε σε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η Τράπεζα Ελλάδος με την 247/11/24.7.2007 απόφαση ενέκρινε τη μεταβολή της επωνυμίας.

 
Νέα | Η Τράπεζα | Προϊόντα | Δελτία Τύπου | Απολογισμός Χρήσης | Δίκτυο Συνεργατών | Εγγραφή | Συνδέσεις | Επικοινωνία |
  Ανάπτυξη Τομέας Μηχανογράφησης Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
©Copyright 2004 Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας