Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχει την δυνατότητα σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, στη Διοίκηση και στα καταστήματα της Τράπεζας, στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Αγγελάκη Μιχαήλ.

Τηλ.: 2431095427 / Κιν. 6936656744

e-mail: [email protected]