Αγαπητέ πελάτη,

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρότατες επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων στην τοπική οικονομία και κοινωνία, προχωρά άμεσα στην εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας για τους πληγέντες δανειολήπτες.

Παρακαλούμε πολύ εφόσον ανήκετε σε αυτή την κατηγορία να επικοινωνήσετε είτε με το κατάστημα συνεργασίας σας είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-banking σας για να προχωρήσετε στην συμπλήρωση της αίτησης για την αναστολή της  υποχρέωσης καταβολής δόσεων των ενήμερων δανείων σας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.