αρχαιολογικά ευρήματα στην διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου διοίκησης