12.07.2023,Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

12.07.2023,Εξουσιοδότηση για Φυσικά Πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1000 μερίδες

12.07.2023,Εξουσιοδότηση για Νομικά Πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1000 μερίδες

12.07.2023,Βεβαίωση Εκπροσώπησης Εταιριών - Εξουσιοδότηση

15.06.2023,Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

10.06.2022,Εξουσιοδότηση για Φυσικά Πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1000 μερίδες

10.06.2022,Εξουσιοδότηση για Νομικά Πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1000 μερίδες

10.06.2022,Βεβαίωση Εκπροσώπησης Εταιριών - Εξουσιοδότηση

10.06.2022,Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

15.09.2021,Πρόσκληση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης

11.06.2021,Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2021

12.10.2020,Βεβαίωση Εκπροσώπησης Εταιριών - Εξουσιοδότηση

12.10.2020,Εξουσιοδότηση για Νομικά Πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1000 μερίδες

12.10.2020,Εξουσιοδότηση για Φυσικά Πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1000 μερίδες

12.10.2020,Υπευθυνη Δηλωση Υποψηφιοτητας

12.10.2020,Αίτηση Υποψηφιοτητας ΔΣ 2020

12.10.2020,Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2020

03.07.2020,Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού 2020

03.07.2020,Βεβαίωση Εκπροσώπησης Εταιριών - Εξουσιοδότηση

03.07.2020,Εξουσιοδότηση για Νομικά Πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1000 μερίδες

03.07.2020,Εξουσιοδότηση για Φυσικά Πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1000 μερίδες

18.06.2020,Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020