81.    ΔΙΩΡΟΦΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Διώροφο Βιοτεχνικό Κτίριο με χώρο υπογείου, το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Αιτωλικού στη Συνοικία Αγ. Γεωργίου στη Λάρισα και αποτελειται από τους κάτωθι χώρους:

Υπόγειο εμβαδού Ε=121,37 τμ
Ισόγειο εμβαδού Ε=121,37 τμ
Πατάρι εμβαδού Ε=105,02 τμ
Όροφος εμβαδού Ε=97,32 τμ

Τιμή: 170.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

107.    ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για εμπορική αποθήκη η οποία έχει ανεγερθεί εντός αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού Ε=5.781 τμ στη Νίκαια Λάρισας και αποτελείται από τον κύριο χώρο της αποθήκης εμβαδού Ε=741,75 τμ, από χώρο γραφείων εμβαδού Ε=71,40 τμ και από χώρο παταριού εμβαδού Ε=98,55 τμ. Έτος κατασκευής 2006.

Τιμή: 390.000 €