32.    ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ (ΓΙΑΠΙ)

Περιγραφή:
Πρόκειται για ελαιοπερίβολλο εμβαδού 5.003,23 τμ στη Σούρπη Μαγνησίας, εντός του οποίου υφίσταται ισόγειο κτίσμα (γιαπί) εμβαδού 60,00 τμ.

Τιμή : 55.000€

35.    Ελαιοπερίβολο

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 3/4 εξ΄ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας και για ποσοστό 1/4 εξ΄ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός ελαιοπερίβολου εμβαδού 4.953 τμ με 90 ελαιόδεντρα εντός αυτού, το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Μακρύ-Κατάλυμα-Πλατανιά» στη Σκιάθο.

Τιμή : 50.000€

54.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ.

Περιγραφή:
Πρόκειται για την ψιλή κυριότητα ενός αγρού εμβαδού 6.467 τμ εντός του οποίου υπάρχουν ελαιόδεντρα και ο οποίος εντοπίζεται στη Ν. Αγχίαλο Βόλου.

Τιμή: 40.000€

55.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για τα κάτωθι αγροτεμάχια τα οποία εντοπίζονται στη Ν. Αγχίαλο Βόλου:

  • Αγρός 1:1.001 τμ, Τιμή Αγρού 1: 4.000€
  • Αγρός 2:1.001 τμ, Τιμή Αγρού 2: 4.000€
  • Αγρός 3:1.000 τμ, Τιμή Αγρού 3: 4.000€
  • Αγρός 4:4.905 τμ, Τιμή Αγρού 4: 12.000€
  • Αγρός 5:2.270 τμ, Τιμή Αγρού 5: 6.000€