10.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 1/2 εξ ‘αδιαιρέτου οικοπέδου εμβαδού 250,12 τμ επί της οδού Μετεώρων 1 στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 30.000€

11.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 258,00 τμ επί της συμβολής των οδών Πρωταγόρα & Δήμητρας στη συνοικία της Αγίας Μονής στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 40.000€

14.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 2/3 εξ΄ αδιαιρέτου οικοπέδου εμβαδού 486,47 τμ το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Σωκράτους στα Τρίκαλα. Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) = 1,8 

Τιμή : 225.000€

17.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 317,00 τμ επί της οδού Σπετσών στην περιοχή της γέφυρας Πάσχου στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 50.000€

18.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 928,85 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου εμβαδού 2.675,12 τμ στον Παραπόταμο Τρικάλων. 

Τιμή : 17.000€

19.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 1.746,27 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου εμβαδού 2.675,12 τμ στον Παραπόταμο Τρικάλων. 

Τιμή : 32.000€

20.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 221,00 τμ με την εντός αυτού διώροφη ημιτελή οικοδομή (έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της) η οποία αποτελείται από τους κάτωθι χώρους:

  1. Υπόγειος χώρος εμβαδού: 85,00 τμ
  2. Ισόγειος χώρος εμβαδού: 85,00 τμ
  3. Α΄ όροφος εμβαδού: 85,00 τμ

Το εν λόγω ακίνητο εντοπίζεται στη συνοικία της Αγίας Μονής Τρικάλων (δημοτική οδός προς Φλαμούλι).  

Τιμή : 70.000€

21.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 401,40 τμ επί της οδού Παιωνίου στη συνοικία της Αγίας Μονής στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 60.000€

34.    Οικόπεδο

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 393,80 τμ επί της συμβολής των οδών Ικαρίας & Ολύνθου στην περιοχή «Γέφυρα Πάσχου».

Τιμή : 60.000€

38.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο συνολικού εμβαδού 110,92 τμ το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κουτσομυλίων 58 στη συνοικία των Κουτσομυλίων στα Τρίκαλα. Εντός αυτού εντοπίζονται τμήματα παλιάς ακατοίκητης κατοικίας.

Τιμή : 17.000€

39.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο συνολικού εμβαδού 214,35 τμ το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους στα Τρίκαλα. Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) = 1,8

Τιμή : 150.000€

40.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 750 τμ το οποίο εντοπίζεται στον Παλαιόπυργο Τρικάλων.

Τιμή : 15.000€

46.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΩΣ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=398,00 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου εμβαδού 3.072,65 τμ και εντοπίζεται στην Αγία Κυριακή Τρικάλων.

Τιμή: 10.000€

47.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΩΣ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=405 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου εμβαδού 3.072,65 τμ και εντοπίζεται στην Αγία Κυριακή Τρικάλων. Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=100,00 τμ.

Τιμή: 24.000€

48.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=830,51 τμ το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Άνδρου στην περιοχή Γέφυρας Πάσχου στα Τρίκαλα.

Τιμή: 150.000€

60.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο & οικοδομήσιμο εμβαδού Ε=255,19 τμ το οποίο εντοπίζεται στη συνοικία Αγίας Μονής στα Τρίκαλα, πλησίον και σχεδόν απέναντι του νέου πάρκου του Μύλου Ματσόπουλου.

Τιμή: 40.000€

62.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=506,39 τμ άρτιο & οικοδομήσιμο, επί της οδού Παπαγεωργίου στη συνοικία Τρίκκης Τρικάλων. Οι διαμόρφωσή του είναι επίπεδη και η θέση του εξαιρετική.

Όροι δόμησης:
Σ.Δ.: max δόμηση 240 τμ
Κάλυψη: 40%
Υψος: max 8,60 μ

Τιμή: 110.000€

63.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=396,83 τμ με την εντός αυτού παλιά (προπολεμική) διώροφη κατοικία εμβαδού Ε=84,24 τμ και την ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=20,00 τμ, στη Ράξα Τρικάλων.

Τιμή: 20.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

67.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο συνολικού εμβαδού Ε=1.470 τμ στο Ριζαρειό Τρικάλων, άρτιο και οικοδομήσιμο.

Τιμή: 90.000€

77.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=414,45 τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων (εντός οικισμού).

Τιμή: 35.000€

101.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=319,68 τμ επί της οδού Ευθυδήμου στην περιοχή «Κεραμαργιά» Τρικάλων.

  • Συντελεστής Δόμησης (ΣΔ): 0,8
  • Συντελεστής Κάλυψης (ΣΚ): 0,6

Τιμή: 65.000 €

26.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 649,00 τμ το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Λιβάδια ή Βίγλα» στην Πύρρα Τρικάλων. 

Τιμή : 15.000€

110.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε= 330 τμ με πολύ παλιά ισόγεια κατοικία εμβαδού Ε= 40 τμ που εντοπίζεται επί της οδού Πυργετού 6 στη συνοικία Αγίας Μονής στα Τρίκαλα.

Τιμή: 59.000 €