45.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο μετά την εντός αυτού διώροφη μονοκατοικία με βοηθητικό αποθηκευτικό χώρο, στον οικισμό Αγ. Λαυρεντίου του Δ.Δ. Αρτέμιδος του Δ. Βόλου. Συγκεκριμένα το οικόπεδο είναι συνολικού εμβαδού Ε=574,00 τμ,, η διώροφη μονοκατοικία συνολικού εμβαδού Ε=156,70 τμ (εμβαδού Ισογείου Ε=78,35 τμ, εμβαδού ορόφου Ε=78,35 τμ), ενώ η αποθήκη είναι εμβαδού Ε=11,25 τμ.

Τιμή: 85.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

50.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ - PARKING

Περιγραφή:
Πρόκειται για τις κάτωθι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες επί πολυόροφης οικοδομής επί των οδών Βασσάνη – Θρακών – Μακρυνίτσης – Ορφανοτροφείου στο Βόλο:

 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ1: Ε=4,06 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ5: Ε=3,64 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ6: Ε=4,26 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ11: Ε=4,40 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ13: Ε=3,31 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ18: Ε=3,61 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ21: Ε=3,45 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ22: Ε=5,00 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ23: Ε=2,57 τμ, Τιμή: 5.000€

 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P5: Ε=11,85 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P8: Ε=11,64 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P9: Ε=13,03 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P10: Ε=11,93 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM2: Ε=10,04 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM3: Ε=110,23 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM4: Ε=9,98 τμ, Τιμή: 8.500€

 • Κατάστημα Ισογείου Κ2: Ε=28,30 τμ, Τιμή: 52.355€

 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α1.5: Ε=58,25 τμ, Τιμή: 85.627,50€
 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α3.3: Ε=67,36 τμ, Τιμή: 99.019,20€
 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α3.4: Ε=66,93 τμ, Τιμή: 98.387,10€

 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β1.3: Ε=64,07 τμ, Τιμή: 105.715,50€
 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β3.3: Ε=67,36 τμ, Τιμή: 111.144,00€
 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β3.4: Ε=66,93 τμ, Τιμή: 110.434,50€

 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ1.1: Ε=121,39 τμ, Τιμή: 218.502,00€
 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ3.2: Ε=95,00 τμ, Τιμή: 171.000,00€
 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ3.3: Ε=66,04 τμ, Τιμή: 118.872,00€

 • Διαμέρισμα 4ου ορόφου Δ3.2: Ε=66,15 τμ, Τιμή: 125.685,00€

 

97.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διαμέρισμα ισογείου και Α΄ ορόφου το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Ορμινίου126 στη Ν. Δημητριάδα Βόλου.

 • Εμβαδό ισογείου Ε= 78,90 τμ
 • Εμβαδό ορόφου Ε= 33,00 τμ

Η εν λόγω κατοικία υφίσταται εντός οικοπέδου εμβαδού Ε=209 τμ.

Τιμή: 105.000 €

99.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για δύο διαμερίσματα Α΄ & Β΄ ορόφου επί οικοδομής στην οδό Εσφαγμενίτου 36 στο Βόλο.

 • Διαμέρισμα Α΄ ορόφου εμβαδού Ε= 93,70 τμ, Τιμή: 72.000 €
 • Διαμέρισμα Β΄ ορόφου εμβαδού Ε= 93,70 τμ, Τιμή: 78.000 €

100.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διαμέρισμα Α΄ ορόφου επί οικοδομής στην οδό Αβέρωφ 12 στα Τρίκαλα, εμβαδού Ε=146,80 τμ.

Τιμή: 125.000 €