2.    ΕΞΙ (6) ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ επί των οδών ΚΟΛΩΚΟΤΡΩΝΗ & Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για έξι (6) συνολικά ημιτελή διαμερίσματα επί πολυώροφης οικοδομής εκ των οποίων η τράπεζα διαθέτει ποσοστό 2/3 εξ ‘αδιαιρέτου με τα εξής χαρακτηριστικά:
Κατάστημα Κ1: 30,00 τμ
Κατάστημα Κ2: 28,00 τμ
Κατάστημα Κ3: 51,00 τμ
Κατάστημα Κ4: 35,00 τμ
Κατάστημα Κ5: 42,50 τμ
Κατάστημα Κ6: 60,50 τμ

Τιμή Καταστήματος Κ1 : 18.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ2 : 17.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ3 : 30.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ4 : 21.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ5 : 26.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ6 : 36.000€ για το ποσοστό των 2/3

36.    Ισόγειο Κατάστημα

Περιγραφή:
Πρόκειται για Ισόγειο Κατ/μα εμβαδού 74,60 τμ με πατάρι εμβαδού 32,70 τμ και υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 74,75 τμ το οποίο έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 107,18 τμ. Εντοπίζεται επί της οδού Κιερίου 126 στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Τιμή : 90.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.