107.    ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για εμπορική αποθήκη η οποία έχει ανεγερθεί εντός αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού Ε=5.781 τμ στη Νίκαια Λάρισας και αποτελείται από τον κύριο χώρο της αποθήκης εμβαδού Ε=741,75 τμ, από χώρο γραφείων εμβαδού Ε=71,40 τμ και από χώρο παταριού εμβαδού Ε=98,55 τμ. Έτος κατασκευής 2006.

Τιμή: 390.000 €