50.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ - PARKING

Περιγραφή:
Πρόκειται για τις κάτωθι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες επί πολυόροφης οικοδομής επί των οδών Βασσάνη – Θρακών – Μακρυνίτσης – Ορφανοτροφείου στο Βόλο:

 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ1: Ε=4,06 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ5: Ε=3,64 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ6: Ε=4,26 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ11: Ε=4,40 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ13: Ε=3,31 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ18: Ε=3,61 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ21: Ε=3,45 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ22: Ε=5,00 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ23: Ε=2,57 τμ, Τιμή: 5.000€

 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P5: Ε=11,85 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P8: Ε=11,64 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P9: Ε=13,03 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P10: Ε=11,93 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM2: Ε=10,04 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM3: Ε=110,23 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM4: Ε=9,98 τμ, Τιμή: 8.500€

 • Κατάστημα Ισογείου Κ2: Ε=28,30 τμ, Τιμή: 52.355€

 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α1.5: Ε=58,25 τμ, Τιμή: 85.627,50€
 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α3.3: Ε=67,36 τμ, Τιμή: 99.019,20€
 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α3.4: Ε=66,93 τμ, Τιμή: 98.387,10€

 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β1.3: Ε=64,07 τμ, Τιμή: 105.715,50€
 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β3.3: Ε=67,36 τμ, Τιμή: 111.144,00€
 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β3.4: Ε=66,93 τμ, Τιμή: 110.434,50€

 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ1.1: Ε=121,39 τμ, Τιμή: 218.502,00€
 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ3.2: Ε=95,00 τμ, Τιμή: 171.000,00€
 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ3.3: Ε=66,04 τμ, Τιμή: 118.872,00€

 • Διαμέρισμα 4ου ορόφου Δ3.2: Ε=66,15 τμ, Τιμή: 125.685,00€