01.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο επί της Περιφερειακής οδού Καρδίτσας - Τρικάλων – Λαρίσης, στα Τρίκαλα, συνολικού εμβαδού Ε=13.134,34 τμ, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. 

Τιμή : 200.000€

12.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 7.504 τμ το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Λαγός» στην Τ.Κ. Λυγαριάς του Δ. Πύλης, με πρόσωπο επί της Ε.Ο. Τρικάλων-Πύλης. 

Τιμή : 55.000€

13.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 6.000 τμ με τα εντός αυτού υπάρχοντα κτίρια, ήτοι: Χώρος συνεργείου εμβαδού 540 τμ & Χώρος Γραφείων εμβαδού 70 τμ.Το εν λόγω ακίνητο εντοπίζεται στη θέση «Γκαραντάς» στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων. 

Τιμή : 180.000€

30.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΤΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 6.022,23 τμ με τα εντός αυτού υπάρχων κτίριο το οποίο αποτελείται από:

  1. Υπόγειο χώρο εμβαδού 573,42 τμ
  2. Ισόγειο χώρο εμβαδού 760,06 τμ
  3. Α΄ όροφο γραφείων εμβαδού 225,71 τμ.
  4. Ισόγεια αποθήκη εμβαδού 17,12 τμ
  5. Ανεξάρτητο Ισόγειο Κτίσμα ως χώρος γραφείων υποδοχής εμβαδού 27,66 τμ

Το εν λόγω ακίνητο εντοπίζεται μεταξύ Κρηνίτσας και Παλαιοπύργου και η προηγούμενη χρήση του ήταν ψυγεία.  

Τιμή : 500.000€

31.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΤΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 10.187 τμ με τα εντός αυτού υπάρχων κτίριο το οποίο αποτελείται από:

  1. Υπόγειο χώρο εμβαδού 347,52 τμ
  2. Ισόγειο χώρο εμβαδού 267,60 τμ

Το εν λόγω ακίνητο εντοπίζεται στη Σωτήρα Τρικάλων. 

Τιμή : 150.000


37.    Αγροτεμάχιο

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 6.100 τμ το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Γκαραντάς» στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων και έχει πρόσωπο επί της παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας. Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσής του με διπλανό αγροτεμάχιο εμβαδού 6.000 τμ με αποτέλεσμα να δημιουργείται ενιαία ιδιοκτησία συνολικού εμβαδού 12.100 τμ με 60 μ πρόσωπο επί της παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας.

Τιμή : 90.000€

64.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 38,99/100 εξ΄ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου, το οποίο αντιστοιχεί σε εξ΄ αδιαιρέτου τμήμα εμβαδού Ε=12.169,68 τμ από τα συνολικά Ε=31.211 τμ (αρ. τεμ. 270).Σημειώνεται ότι ο συνολικός αγρός συνορεύει βόρεια με τη χάραξη της Ε.Ο. Ε65.

Τιμή: 18.000€

73.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού Ε=8.250 τμ στην Κτηματική Περιφέρεια Μεγ. Κεφαλοβρύσου στα Τρίκαλα (θέση Γούρνες).

Τιμή: 20.000€

89.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγρό με δεντροφύτευση καρυδιών εντός αυτού, εμβαδού Ε=6.515 τμ ο οποίος εντοπίζεται στη θέση «Κατράνες» στο Αδράνι Τρικάλων.

Τιμή: 10.000 €

91.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού Ε=3.524 τμ στον Πύργο Τρικάλων.

Τιμή: 10.000 €

92.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για εξ΄ αδιαιρέτου ποσοστό 23,28% επί αγρού συνολικού εμβαδού 20.186 τμ, το οποίο ποσοστό αντιστοιχεί σε εξ΄ αδιαιρέτου έκταση 4.700 τμ και εντοπίζεται στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων. Εντός του αγροτεμαχίου υφίστανται δύο παλιά πρόχειρα κτίσματα συνολικού εμβαδού περίπου 150 τμ.

Τιμή: 23.000 €

95.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγρό εμβαδού Ε=10.000 τμ που αποτελεί εξ΄ αδιαιρέτου τμήμα μεγαλύτερου αγρού συνολικού εμβαδού Ε=10.686 τμ στο Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.

Τιμή: 20.000 €

116.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού Ε= 1.500 τμ με ελαιόδεντρα το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Γύφτικα» ή «Κοκκινιές» στο Ρίζωμα Τρικάλων.

Τιμή: 5.000 €

117.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού Ε= 2.482 τμ το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Κεριμαγάς» στο Ρίζωμα Τρικάλων.

Τιμή: 3.000 €

118.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού Ε= 1.185 τμ με ελαιόδεντρα το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Καρυές» στο Ρίζωμα Τρικάλων.

Τιμή: 4.000 €

119.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 1/4 εξ΄ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού Ε= 7.241 τμ το οποίο ποσοστό αντιστοιχεί σε εξ΄ αδιαιρέτου έκταση Ε=1.810,25 τμ που εντοπίζεται στη θέση «Κεριμαγάς» στο Ρίζωμα Τρικάλων.

Τιμή: 3.000 €