7.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ στην ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Βιοτεχνικό Κτίριο μεταλλικής κατασκευής εμβαδού 916,59 τμ το οποίο διαθέτει επιπλέον χώρο γραφείων εμβαδού 42,66 τμ και βοηθητικούς χώρους – αποθήκες εμβαδού 140,45 τμ.
Τα κτίσματα έχουν ανεγερθεί εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 5.036,80 τμ. 

Τιμή : 220.000€

8.    ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ επί της Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διώροφο εμπορικό κτίριο το οποίο αποτελείται από βοηθητικό χώρο υπογείου εμβαδού 635,47 τμ (τακτοποιημένο ως χώρος ΚΧ με το Ν. 4178/13), από χώρο Ισογείου εμβαδού 346,00 τμ και χώρο Α΄ ορόφου εμβαδού 321,62 τμ.
Το κτίριο έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1.975,97 τμ. 

Τιμή : 900.000

57.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για βιοτεχνικές εγκαταστάσεις επί της οδού Πατρόκλου στην Οιχαλία Τρικάλων, οι οποίες έχουν ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 1.708,17 τμ και αποτελείται χώρους συνολικού εμβαδού 707,50 τμ.

Τιμή: 105.000€

93.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για βιοτεχνικό κτίριο συνολικού εμβαδού Ε=1.960 τμ εντός αγροτεμαχίου εμβαδού Ε=7.261 τμ στο Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.

Τιμή: 260.000 €

94.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για βιοτεχνικό κτίριο συνολικού εμβαδού Ε=2.530 τμ εντός αγροτεμαχίου εμβαδού Ε=8.494 τμ στο Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.

Τιμή: 205.000 €

104.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για εγκαταστάσεις κυλινδρόμυλων οι οποίες έχουν ανεγερθεί εντός αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού Ε=21.806 τμ, στην περιοχή της «Μύκανης» Καλαμπάκας και πιο συγκεκριμένα επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Γρεβενών. Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από:

  • Γραφεία εμβαδού Ε=60 τμ
  • Χώρο υπογείου εμβαδού Ε=153,58 τμ
  • Χώρο Ισογείου εμβαδού Ε=478,66 τμ
  • Χώρο Α΄ ορόφου εμβαδού Ε=249,00 τμ
  • Χώρο Β΄ ορόφου εμβαδού Ε=159,11 τμ
  • Χώρο Γ΄ ορόφου εμβαδού Ε=39,60 τμ
  • 4 Silos χωρητικότητας 1.000 tn
  • 3 Silos χωρητικότητας 400 tn

Τιμή: 520.000 €

108.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για βιοτεχνικό κτίριο (πρώην χρήση η επεξεργασία ξύλου) συνολικού εμβαδού Ε=1.440 τμ το οποίο έχει ανεγερθεί εντός αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού Ε=6.729 τμ στη θέση «Βάλτος» της Πηγής Τρικάλων.

Τιμή: 220.000 €