Άτοκος λογαριασμός που σας επιτρέπει να καλύπτεται τις τρέχουσες ανάγκες σας, ο οποίος υποστηρίζεται από καρνέ επιταγών. 

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών