Ενημέρωση Χρηστών της υπηρεσίας Web-Banking

Α. Χαρακτηριστικά Ασφάλειας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σας προσφέρει την υπηρεσία Web-Banking λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα συστήματα και τις διαδικασίες της.

 • Τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) με κρυπτογράφηση επικοινωνίας 128-bit και πιστοποίηση ασφάλειας συναλλαγών μέσω διαδικτύου από μια εταιρεία εκ των κορυφαίων στο είδος.

 • Πρόσβαση στην υπηρεσία web-banking με ταυτόχρονη χρήση Κωδικού Πελάτη – Μυστικού Αριθμού.

 • Κλείδωμα του κωδικού χρήστη μετά από συγκεκριμένο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών εισαγωγής στο σύστημα.

 

Β. Η ασφάλεια στις συναλλαγές απαιτεί και τη δική σας συμμετοχή για να υπάρξει ολοκληρωμένη προστασία.

Να συνδέεστε πάντα στην υπηρεσία web-banking της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.bankofthessaly.gr ή εναλλακτικά πληκτρολογώντας την διεύθυνση https://www.e-thesbank.gr

 1. Κατά τη σύνδεση σας στην υπηρεσία web-banking να ελέγχετε πάντα αν στη γραμμή διευθύνσεων του περιηγητή σας υπάρχει το https, το εικονίδιο https://www.e-thesbank.gr/tri/docs/asfa_syn_html_1791414c.pngμε το λουκέτο καθώς και η επωνυμία COOPERATIVE BANK OF THESSALY L.L.C. με πράσινο χρώμα, τα οποία δηλώνουν ότι χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση για την επικοινωνία του συγκεκριμένου ιστότοπου.

 2. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να της αποστείλετε τους κωδικούς πρόσβασης σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της, ενώ δεν θα σας αποστείλει ποτέ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με link το οποίο θα σας ζητά να συνδεθείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της.

 3. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε links που περιέχονται σε άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) που σας προτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό web-banking σας.

 4. Αποφεύγετε να απαντάτε και διαγράψτε άμεσα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία σας προτρέπουν να δηλώσετε τα στοιχεία της σύνδεσης σας ενώ θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα την τράπεζα.

 5. Αποφεύγετε να συνδέεστε στην υπηρεσία web-banking από κοινόχρηστους υπολογιστές (πχ. Internet cafe) ή μέσω υπολογιστών τρίτων όταν δεν είστε σίγουροι για την ασφάλεια που σας παρέχουν.

 6. Να αποσυνδέεστε πάντα από το λογαριασμό web-banking σας όταν πρόκειται να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή.

 7. Αποφεύγετε να επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες όσο χρόνο παραμένετε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία web-banking.

 8. Να διαγράφετε πάντα τα προσωρινά αρχεία του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

 9. Να μην αποκαλύπτετε τον Μυστικό κωδικό σε τρίτους.

 10. Για το μυστικό κωδικό σας να χρησιμοποιείτε πάντα λέξεις που είναι δύσκολο για τους άλλους να προβλέψουν ενώ θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κοινούς κωδικούς με άλλα συστήματα ή υπηρεσίες (π.χ. λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Διαμορφώστε τους κωδικούς σας ώστε να περιέχουν γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.

 11. Αποφεύγετε να αποθηκεύετε τον μυστικό κωδικό σας (σε σημειωματάρια, ατζέντες ή αρχεία του Η/Υ σας) και φροντίστε να προβαίνετε σε αλλαγή του όταν θεωρείτε ότι συντρέχουν λόγοι διαρροής του.

 12. Να έχετε πάντα τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την σύνδεση στην υπηρεσία web-banking ενημερωμένο με τις τελευταίες εκδόσεις ασφαλείας του λειτουργικού σας συστήματος καθώς και του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

 13. Να χρησιμοποιείται πάντα τις λειτουργίες ασφαλείας που υπάρχουν στην συσκευή σας, όπως το κλείδωμα του πληκτρολογίου ή λειτουργία κλειδώματος του τηλεφώνου όταν δεν είναι σε χρήση.

 14. Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου να χρησιμοποιήσετε τις προεγκατεστημένες λειτουργίες του όπως "βρείτε το τηλέφωνό μου" ή "απομακρυσμένη διαγραφή δεδομένων τηλεφώνου" για την μείωση του κινδύνου απώλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

 15. Να διαγράφετε πάντα τα γραπτά μηνύματα που λαμβάνετε από την τράπεζα.

 16. Να μη μοιράζεστε με τρίτους τις προσωπικές ή οικονομικές πληροφορίες σας σε μήνυμα κειμένου ή e-mail ή τηλεφωνικές κλήσεις.

 17. Αν αλλάξετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ή αν χάσετε το κινητό σας τηλέφωνο επικοινωνήστε άμεσα με κάποιο από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για να αλλάξετε τον αριθμό.

 18. Να αποφεύγετε πάντα την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασής στις ηλεκτρονική τραπεζική ή άλλων ευαίσθητων πληροφορίων στο κινητό σας ή σε εφαρμογές του καθώς μπορεί να υπάρξει έκθεση σε τρίτους.

 19. Να έχετε πάντα τα προγράμματα ασφάλειας του υπολογιστή σας (antivirus, firewall, antispyware) ενημερωμένα με τις τελευταίες εκδόσεις ασφάλειας.

 20. Μην αγνοείτε περίεργες συμπεριφορές του υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια χρήσης του χωρίς τη δικής σας παρέμβαση (αλλαγή κεντρικής σελίδας περιηγητή (browser), εγκατάσταση γραμμής εργαλείων – tool bars, εμφάνιση διαφημιστικών παραθύρων κ.λπ. ) καθώς μπορεί να αποτελούν ένδειξη ύπαρξης κακόβουλου λογισμικού στο σύστημα σας.


 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (Web Banking)

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη σύμβαση που υπογράφει ο κάθε συνδρομητής των υπηρεσιών web banking και η οποία διέπει τις συναλλαγές του με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (εφεξής Τράπεζα). Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ανακλήσεως ή τροποποιήσεως των όρων χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει μέσω web banking (στο εξής οι Υπηρεσίες), η παροχή των οποίων από την Τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική.

1. Ο υποψήφιος συνδρομητής θα πρέπει να τηρεί τουλάχιστον ένα λογαριασμό στην Τράπεζα και να έχει συμπληρώσει την απαραίτητη αίτηση για λήψη των Υπηρεσιών. H αίτηση αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (Internet) είτε σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας.

2. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση του υποψήφιου συνδρομητή, αυτός θα κληθεί από την Τράπεζα να υπογράψει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (εφεξής η Σύμβαση). Η διάρκεια της Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου. Στην συνέχεια θα παραλάβει τον Μυστικό Κωδικό (ΡΙΝ) από το συνεργαζόμενο κατάστημα της Τράπεζας. Η Τράπεζα παρέχει στο συνδρομητή τη δυνατότητα αλλαγής του Μυστικού Κωδικού (PIN) σε άλλον της αρεσκείας του και ο συνδρομητής οφείλει, αμέσως μετά την πρώτη πρόσβασή του στις Υπηρεσίες, να αλλάξει τον αρχικό Μυστικό Ασφαλείας του (ΡΙΝ) με άλλον της αρεσκείας του. Η Τράπεζα δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση ή γνώση του νέου αυτού Μυστικού Κωδικού(PIN).

3. O συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των Μυστικών Κωδικών του καθώς αυτοί αποτελούν την ηλεκτρονική αναγνώριση του από το σύστημα κατά την διαδικασία σύνδεσης του με τις Υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση ο συνδρομητής δεν θα πρέπει να δώσει τους κωδικούς του σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και φέρει τον κίνδυνο κάθε ζημίας δικής του ή της Τράπεζας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

4. Για λόγους μεγαλύτερης προστασίας των κωδικών και των λογαριασμών των συνδρομητών, ορισμένες υπηρεσίες του Web Banking θα προσφέρονται μόνο στους χρήστες που διαθέτουν επιπλέον κωδικό αναγνώρισης “One Time Password - OTP “, εφόσον επιπροσθέτως εισάγουν τον μοναδικό κωδικό που τους αποστέλλεται με sms, στον προσωπικό αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφής τους στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, όταν τους ζητηθεί. Η χρήση του είναι απαραίτητη για χρηματική συναλλαγή μέσω Web Banking, από μεταφορά χρημάτων μέχρι εκτέλεση διάφορων πληρωμών. Το OTP δεν είναι απαραίτητο για ενέργειες προβολής, ενημέρωσης ή και μεταφοράς χρημάτων του χρήστη από λογαριασμό σε λογαριασμό του ιδίου χρήστη. Η Τράπεζα παρέχει δωρεάν την υπηρεσία αποστολής του πρόσθετου κωδικού ασφαλείας με sms ανά συνδρομητή, που προαπαιτείται για την δυνατότητα πρόσβασης στις Υπηρεσίες. O συνδρομητής ενδέχεται να επιβαρυνθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό με μηνιαίο κόστος (βάσει τιμολογίου εργασιών τράπεζας) των sms άσκοπης χρήσης.

5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιληφθεί ο συνδρομητής διαρροή/απώλεια των κωδικών του ή κλοπή/αλλαγή του αριθμού κινητού του τηλεφώνου (λήψη sms OTP) θα πρέπει να ειδοποιεί αμέσως την Τράπεζα στο 2431076865 (από σταθερό ή κινητό εντός Ελλάδος) ή στο 0030 2431076865 (από το εξωτερικό), ώστε να ακυρώσει άμεσα τους κωδικούς. Η παράλειψη ειδοποιήσεως της Τράπεζας συνιστά βαρεία αμέλεια του συνδρομητή και την απαλλάσσει από κάθε ευθύνη έναντι του συνδρομητή για ζημιά λόγω χρεώσεων που έγιναν με χρήση του κωδικών του πριν από τη γνωστοποίηση σε αυτήν του γεγονότος της διαρροής ή απώλειας / κλοπής. Επίσης ο συνδρομητής θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα την Τράπεζα εάν έχει αρθεί η εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του, ο οποίος διενεργεί συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό του.

6. Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των διαβιβαζομένων εντολών του συνδρομητή, μόλις αυτές ληφθούν από τα συστήματα της Τράπεζας και σύμφωνα με τις οδηγίες εκτέλεσης του συνδρομητή. Στην περίπτωση εντολής μελλοντικής ή περιοδικής πληρωμής, κατά την οποία η ημερομηνία εκτέλεσης της πληρωμής είναι αργία ή σαββατοκύριακο, τότε η πληρωμή θα εκτελείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασίμων ημερών της Τράπεζας. Επίσης, οι εντολές που θα παραλαμβάνονται μετά τις 14:00 περίπου της προκαθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής, θα φέρουν ημερομηνία εκτέλεσης της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

7. Η Τράπεζα δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας της προβληματικής λειτουργίας του φέροντος τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που δεν εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία ή έλεγχο και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των διαβιβαζομένων εντολών. Ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε περίπτωση τηλεπικοινωνιακής αδυναμίας ή / και γεγονότων ανωτέρας βίας και, πάντως, η Τράπεζα δεν εγγυάται στο συνδρομητή την αδιακώλυτη συνεχή δυνατότητα πρόσβασής του σε αυτές. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης κάποιας Υπηρεσίας, ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

8. Ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κάποια εντολή που έχει διαβιβάσει στην Τράπεζα με χρήση των κωδικών του και η οποία έχει ήδη εκτελεστεί, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από την Τραπεζική πρακτική και είναι εφικτό, με την επιβολή της οικονομικής επιβάρυνσης, που συνεπάγεται μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση για τον συνδρομητή.

9. Η Τράπεζα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εκτελέσει εντολές του συνδρομητή. Η άρνηση εκτέλεσης θα είναι αιτιολογημένη (π.χ. ανεπαρκές υπόλοιπο για εκτέλεση εντολών του συνδρομητή, δέσμευση λογαριασμού με βάση απόφαση δικαστικής αρχής ή απόφαση άλλης αρχής, διαπιστωμένα ανακριβή και λανθασμένα στοιχεία).

10. Κάθε μεταφορά χρημάτων που διενεργείται μέσω των Υπηρεσιών, αναγράφεται με ειδική μνεία στα ενημερωτικά αντίγραφα κίνησης λογαριασμού που εκδίδει η Τράπεζα. Τα αντίγραφα αυτά αποτελούν ακριβή αντίγραφα από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας. Ο συνδρομητής αποδέχεται την πλήρη αποδεικτική ισχύ των τηρουμένων βιβλίων της Τράπεζας σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του συστήματος web banking.

11. Η εκτύπωση των στοιχείων μιας συναλλαγής είναι ενδεικτική κι όχι αποδεικτική της ημερομηνίας και ώρας εκτέλεσης της συναλλαγής καθώς και των πλήρων στοιχειών αυτής, παρέχεται δε μόνο για λόγους πληροφόρησης του συνδρομητή. Η απόδειξη της συναλλαγής γίνεται από τα βιβλία της Τράπεζας, όπως αναφέρεται στον παραπάνω όρο.

13. Η χρήση μνημονικών ονομάτων από το συνδρομητή για την περιγραφή τραπεζικών προϊόντων, προκαθορισμένων αποδεκτών πληρωμών, αριθμών πιστωτικών καρτών, κλπ. είναι προς ιδία χρήση του συνδρομητή και προσφέρεται μόνο για την ευχερέστερη χρήση και απομνημόνευσή τους από αυτόν. Τα μνημονικά ονόματα που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά για την Τράπεζα, έγκυρα δε θεωρούνται μόνο τα δεδομένα που αντιστοιχούν στην μνημονική αυτή περιγραφή την ημερομηνία και ώρα που αποστέλλεται μια σχετική συναλλαγή προς την Τράπεζα.

14. Ορισμένες από τις τραπεζικές συναλλαγές και υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του συστήματος web banking φέρουν τραπεζικές προμήθειες και έξοδα, όπως άλλωστε ισχύει και προκειμένου περί της διενέργειας των συναλλαγών αυτών με τον κλασικό τρόπο. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμά της να χρεώνει το συνδρομητή με αυτές τις προμήθειες και τα έξοδα σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της, η οποία γνωστοποιείται σε αυτόν μέσω των καναλιών πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Στην περίπτωση που ο συνδρομητής δεν συμφωνεί με τη χρέωση αυτή, έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνδρομή του χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ή συνέπεια.

15. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να αυξάνει ή να περιορίζει το είδος, το ύψος ή τον αριθμό των συναλλαγών και γενικά των παρεχομένων Υπηρεσιών καθώς και να καθορίζει τις ημέρες, ώρες και διάρκεια λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών.

16. Οι διαβιβαζόμενες στην Τράπεζα εντολές μέσω των Υπηρεσιών συμφωνούνται ανέκκλητες κατά την έννοια του άρθρου 724 εδάφιο 2 του Αστικού Κώδικα. Οι εντολές αυτές και η παρεχόμενη με αυτές πληρεξουσιότητα παραμένουν σε ισχύ μετά τον θάνατο ή, κατά περίπτωση, την δικαστική απαγόρευση, τη λύση ή την πτώχευση του Πελάτη

17. Για την πολιτική cookies πατήστε εδώ.

18. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η διανομή, η αποστολή ή η αναμετάδοση με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο, η διασκευή ή η προσαρμογή καθώς και η θέση σε κυκλοφορία και η παρουσίαση στο κοινό οποιουδήποτε υλικού που ενσωματώνεται στις Υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Τράπεζας. Το υλικό αυτό αποτελεί και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Τράπεζας.

19. «Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά   δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας δεδομένων – GDPR. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε κάνοντας πατώντας εδώ»