Τα προϊόντα ασφάλισης ζωής δεν είναι για εμάς απλά μία παροχή υπηρεσιών. Η ζωή και η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και έτσι οφείλουμε κι έχουμε υποχρέωση να το αντιμετωπίζουμε.  Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας εκτιμούμε ότι μας εμπιστεύεστε ό,τι πολυτιμότερο έχετε… Την ζωή!

 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ασφαλίζονται φυσικά πρόσωπα για κινδύνους που αφορούν τη ζωή τους (θάνατος-επιβίωση), την ικανότητά τους για εργασία, την υγεία τους κ.λ.π.

Νοσοκομειακά Προγράμματα

Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα πακέτα σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, σας δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσετε εκείνο που σας ταιριάζει περισσότερο, καλύπτοντας τόσο τις δικές σας ανάγκες, όσο και της οικογένειάς σας.

Παρέχονται:

Σταθερά ασφάλιστρα κάθε χρόνο χωρίς αναπροσαρμογή μέχρι και 10 έτη

Ελεύθερη επιλογή του Νοσοκομείου για τον ασφαλισμένο

Χωρίς «πλαφόν» στις αμοιβές γιατρών, αναισθησιολόγων κ.τ.λ.

Αποζημίωση ασφαλισμένου εντός 10 ημερών

Το πιο συμφέρον ασφάλιστρο για τον πελάτη αλλά και όλη την οικογένεια

Δωρεάν ασφάλιση του 3ου  τέκνου

 

Επιπλέον BONUS

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας ή Χειρουργικό Επίδομα, για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας εφόσον τα έξοδα νοσηλείας καλύφθηκαν από άλλο φορέα κρατικό ή ιδιωτικό.

 

 1. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Όταν ασφαλίζονται με ένα Συμβόλαιο Ζωής ολόκληρες ομάδες φυσικών προσώπων, όπως οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, τα μέλη ενός σωματείου, οι δανειολήπτες μιας τράπεζας, κ.λ.π. 

Παρακάτω περιλαμβάνονται ο συνδυασμός των καλύψεων που θα μπορούσατε να επιλέξετε:

 • Ομαδικά ασφαλιστήρια (προστασίας) Ζωής 

Σαν βασική κάλυψη έχουν την ασφάλιση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και μπορούν να συμπληρωθούν με μία σειρά προαιρετικών καλύψεων όπως:

 1. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια
 2. Θάνατος ή Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
 3. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
 4. Απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια
 5. Κάλυψη εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
 6. Κάλυψη νοσηλείας σε νοσοκομείο, με την καταβολή ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας και χειρουργικού επιδόματος
 7. Κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης
 • Bancassurance Δανειολήπτες

Eξειδικευμένο προϊόν, προκειμένου να σας παρέχει κάλυψη για τους κινδύνους εκείνους που πιθανόν να σας εμπόδιζαν να αποπληρώσετε το δάνειό σας, εξασφαλίζοντας στην Τράπεζα τη σίγουρη και άμεση εξόφληση των δανείων που έχει δώσει για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να αναγκάζεται να προβαίνει σε χρονοβόρες διαδικασίες και ενέργειες, που ενδεχομένως να έρχονται σε αντίθεση με τον κοινωνικό της ρόλο.

Οι καλύψεις του ασφαλιστικού μας προγράμματος:

 1. Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής (Βασική Κάλυψη)
 2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Συμπληρωματική Κάλυψη)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφαλίζονται φυσικά πρόσωπα για κινδύνους  που έχουν αιτία μόνο το ατύχημα (όχι ασθένεια) αφορούν τη ζωή τους (θάνατος), την ικανότητά τους για εργασία, την υγεία τους κ.λ.π.  

 • ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Με κεντρικό άξονα τις ανάγκες ομάδων που αφορούν οδηγούς, εργαζόμενους σε ελαιουργία, βαμβακοσυλλεκτικές, θεριζοαλωνιστικές, ψεκαστές κ.λ.π. σχεδίασε οικονομικά πακέτα με ιδιαίτερα προνομιακό τιμολόγιο εστιάζοντας στο συμφέρον των πελατών της αλλά κυρίως στην εξασφάλισή τους από δυσάρεστα ατυχήματα.

Προσφερόμενες Παροχές

1) ΘΑΝΑΤΟΣ από ατύχημα

2) ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ατύχημα

3) ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ατύχημα σύμφωνα με τον πίνακα ανικανότητας

4) ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ από ατύχημα

5) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ από ατύχημα

6) ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ από ατύχημα & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ από ατύχημα