1.    ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στον οικισμό Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διώροφη κατοικία με ημιυπόγειο χώρο και στέγη και σε επαφή με αυτή ανεξάρτητο ισόγειο τμήμα. Ο ισόγειος χώρος είναι εμβαδού 118,27 τμ, ο χώρος του ορόφου 119,52 τμ, ενώ αυτός του ανεξάρτητου ισογείου τμήματος εμβαδού 19,84 τμ. Το κτίσμα έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1.024,54 τμ. 

Τιμή : 230.000€

2.    ΕΞΙ (6) ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ επί των οδών ΚΟΛΩΚΟΤΡΩΝΗ & Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για έξι (6) συνολικά ημιτελή διαμερίσματα επί πολυώροφης οικοδομής εκ των οποίων η τράπεζα διαθέτει ποσοστό 2/3 εξ ‘αδιαιρέτου με τα εξής χαρακτηριστικά:
Κατάστημα Κ1: 30,00 τμ
Κατάστημα Κ2: 28,00 τμ
Κατάστημα Κ3: 51,00 τμ
Κατάστημα Κ4: 35,00 τμ
Κατάστημα Κ5: 42,50 τμ
Κατάστημα Κ6: 60,50 τμ

Τιμή Καταστήματος Κ1 : 18.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ2 : 17.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ3 : 30.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ4 : 21.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ5 : 26.000€ για το ποσοστό των 2/3
Τιμή Καταστήματος Κ6 : 36.000€ για το ποσοστό των 2/3

3.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου επί της οδού ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 στα ΤΡΙΚΑΛΑ

Περιγραφή:
Διαμέρισμα 2ου ορόφου, πολυώροφης οικοδομής εμβαδού Ε=29,30 τμ, το οποίο όμως αποτελεί τμήμα του ενιαίου χώρου του ορόφου (έχουν ενοποιηθεί όλες οι ιδιοκτησίες του 2ου ορόφου), χωρίς διακεκριμένες μεσοτοιχίες και είσοδο. Πωλείται στην κατάσταση που είναι στην παρούσα φάση.

Τιμή : 25.000€

4.    ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στα ΣΕΡΒΩΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία εμβαδού 142,23 τμ η οποία έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 714,03 τμ.
Εντός του οικοπέδου εντοπίζεται και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 30,03 τμ.

Τιμή : 60.000€

5.    ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ στον οικισμό «ΨΑΡΡΟ» ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΩΝ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία συνολικού εμβαδού 217,55 τμ, η οποία αποτελείται από Ισόγειο (86,40 τμ), Όροφο (44,75 τμ) και Ημιυπόγειο (86,40 τμ, δηλωμένο ως χώρος Κύριας Χρήσης και όχι βοηθητικός), η οποία έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 714,03 τμ.

Τιμή : 130.000€

6.    ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διώροφη πετρόκτιστη παραδοσιακή μονοκατοικία συνολικού εμβαδού κυρίων χώρων 130,35 τμ η οποία έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 714,03 τμ.

Τιμή : 100.000€

7.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ στην ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Βιοτεχνικό Κτίριο μεταλλικής κατασκευής εμβαδού 916,59 τμ το οποίο διαθέτει επιπλέον χώρο γραφείων εμβαδού 42,66 τμ και βοηθητικούς χώρους – αποθήκες εμβαδού 140,45 τμ.
Τα κτίσματα έχουν ανεγερθεί εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 5.036,80 τμ. 

Τιμή : 300.000€

8.    ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ επί της Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διώροφο εμπορικό κτίριο το οποίο αποτελείται από βοηθητικό χώρο υπογείου εμβαδού 635,47 τμ (τακτοποιημένο ως χώρος ΚΧ με το Ν. 4178/13), από χώρο Ισογείου εμβαδού 346,00 τμ και χώρο Α΄ ορόφου εμβαδού 321,62 τμ.
Το κτίριο έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1.975,97 τμ. 

Τιμή : 900.000

9.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο εμβαδού 13.872 τμ στον Πύργο Κιερίου του Δήμου Άρνης στο Ν. Καρδίτσας.

Τιμή : 13.000€

10.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 1/2 εξ ‘αδιαιρέτου οικοπέδου εμβαδού 250,12 τμ επί της οδού Μετεώρων 1 στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 30.000€

11.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 258,00 τμ επί της συμβολής των οδών Πρωταγόρα & Δήμητρας στη συνοικία της Αγίας Μονής στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 40.000€

12.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 7.504 τμ το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Λαγός» στην Τ.Κ. Λυγαριάς του Δ. Πύλης, με πρόσωπο επί της Ε.Ο. Τρικάλων-Πύλης. 

Τιμή : 55.000€

13.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 6.000 τμ με τα εντός αυτού υπάρχοντα κτίρια, ήτοι: Χώρος συνεργείου εμβαδού 540 τμ & Χώρος Γραφείων εμβαδού 70 τμ.Το εν λόγω ακίνητο εντοπίζεται στη θέση «Γκαραντάς» στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων. 

Τιμή : 180.000€

14.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 2/3 εξ΄ αδιαιρέτου οικοπέδου εμβαδού 495,52 τμ το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Σωκράτους στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 150.000€

15.    ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται ημιτελή εξαώροφη οικοδομή (έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός) επί της οδού Κωλέττη 17 στα Τρίκαλα (όπισθεν πλατείας Παλαιού Δεσποτικού). Αποτελείται από:

 • Υπόγεια αποθήκη Ρ1 εμβαδού: 23,12 τμ
 • Υπόγεια αποθήκη Ρ2 εμβαδού: 20,15 τμ
 • Υπόγεια αποθήκη Ρ3 εμβαδού: 18,54 τμ
 • Υπόγεια αποθήκη Ρ4 εμβαδού: 9,40 τμ
 • Υπόγεια αποθήκη Ρ5 εμβαδού: 16,17 τμ
 • Υπόγεια αποθήκη Ρ6 εμβαδού: 20,66 τμ
 • Ισόγειο Κατάστημα Κ1 εμβαδού: 57,37 τμ
 • Διαμέρισμα Α1 πρώτου ορόφου εμβαδού 118,92 τμ με θέση στάθμευσης εμβαδού 14,96 τμ
 • Διαμέρισμα Β1 δευτέρου ορόφου εμβαδού 118,92 τμ με θέση στάθμευσης εμβαδού 14,23 τμ
 • Διαμέρισμα Γ1 τρίτου ορόφου εμβαδού 118,92 τμ με θέση στάθμευσης εμβαδού 14,23 τμ
 • Διαμέρισμα Δ1 τετάρτου ορόφου εμβαδού 118,92 τμ με θέση στάθμευσης εμβαδού 14,45 τμ
 • Διαμέρισμα Ε1 πέμπτου ορόφου εμβαδού 118,92 τμ
 • Διαμέρισμα ΣΤ1 έκτου ορόφου εμβαδού 118,92 τμ 

Τιμή : 550.000€

16.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 5.205 τμ το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Δέση» της Κτηματικής Περιφέρειας Φλαμουλίου (επί της Περ. Οδού Τρικάλων-Πύλης).. 

Τιμή : 25.000€

17.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 317,00 τμ επί της οδού Σπετσών στην περιοχή της γέφυρας Πάσχου στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 50.000€

18.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 928,85 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου εμβαδού 2.675,12 τμ στον Παραπόταμο Τρικάλων. 

Τιμή : 17.000€

19.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 1.746,27 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου εμβαδού 2.675,12 τμ στον Παραπόταμο Τρικάλων. 

Τιμή : 32.000€

20.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 221,00 τμ με την εντός αυτού διώροφη ημιτελή οικοδομή (έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της) η οποία αποτελείται από τους κάτωθι χώρους:

 1. Υπόγειος χώρος εμβαδού: 85,00 τμ
 2. Ισόγειος χώρος εμβαδού: 85,00 τμ
 3. Α΄ όροφος εμβαδού: 85,00 τμ

Το εν λόγω ακίνητο εντοπίζεται στη συνοικία της Αγίας Μονής Τρικάλων (δημοτική οδός προς Φλαμούλι).  

Τιμή : 70.000€

21.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 401,40 τμ επί της οδού Παιωνίου στη συνοικία της Αγίας Μονής στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 60.000€

22.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 5.647 τμ με το εντός αυτού Βιοτεχνικό Κτίριο εμβαδού 246,45 τμ το οποίο εντοπίζεται στη Νέα Πέραμο του Ν. Καβάλας (σε απόσταση 50 μ από τη θάλλασα). 

Τιμή : -----

23.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διαμέρισμα Ισογείου εμβαδού 100,00 τμ επί της οδού Κικέρωνος Μάρκου 3 στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα. 

Τιμή : 45.000€

24.    ΙΣΟΓΕΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγεια θέση στάθμευσης εμβαδού 10,26 τμ επί της οδού Κορωνίδος 40 στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 7.000€

25.    ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αποθήκη υπογείου εμβαδού 8,48 τμ επί της οδού Κορωνίδος 40 στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 3.000€

26.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 649,00 τμ το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Λιβάδια ή Βίγλα» στην Πύρρα Τρικάλων. 

Τιμή : 15.000€

27.    ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για υπόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=86,67 τμ επί της Ιάσωνος 14 στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 15.000€

28.    ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για υπόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=11,05 τμ επί της Ιάσωνος 14 στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 3.000€

29.    ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για υπόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=16,81 τμ επί της Ιάσωνος 14 στα Τρίκαλα. 

Τιμή : 4.000€

30.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΤΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 6.022,23 τμ με τα εντός αυτού υπάρχων κτίριο το οποίο αποτελείται από:

 1. Υπόγειο χώρο εμβαδού 573,42 τμ
 2. Ισόγειο χώρο εμβαδού 760,06 τμ
 3. Α΄ όροφο γραφείων εμβαδού 225,71 τμ.
 4. Ισόγεια αποθήκη εμβαδού 17,12 τμ
 5. Ανεξάρτητο Ισόγειο Κτίσμα ως χώρος γραφείων υποδοχής εμβαδού 27,66 τμ

Το εν λόγω ακίνητο εντοπίζεται μεταξύ Κρηνίτσας και Παλαιοπύργου και η προηγούμενη χρήση του ήταν ψυγεία.  

Τιμή : 500.000€

31.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΤΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 10.187 τμ με τα εντός αυτού υπάρχων κτίριο το οποίο αποτελείται από:

 1. Υπόγειο χώρο εμβαδού 347,52 τμ
 2. Ισόγειο χώρο εμβαδού 267,60 τμ

Το εν λόγω ακίνητο εντοπίζεται στη Σωτήρα Τρικάλων. 

Τιμή : 150.000

32.    ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ (ΓΙΑΠΙ)

Περιγραφή:
Πρόκειται για ελαιοπερίβολλο εμβαδού 5.003,23 τμ στη Σούρπη Μαγνησίας, εντός του οποίου υφίσταται ισόγειο κτίσμα (γιαπί) εμβαδού 60,00 τμ.

Τιμή : 55.000€

33.    ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 1/3 τριώροφης οικοδομή επί της συμβολής των οδών Καραϊσκάκη 10 & Περσεφόνης στα Τρίκαλα, η οποία αποτελείται από:

 1.     Υπόγειο χώρο εμβαδού: Ε=95,00 τμ
 2.     Ισόγειο χώρο Κατ/τος εμβαδού: Ε=95,00 τμ
 3.     Διαμέρισμα Α΄ ορόφου εμβαδού: Ε=95,00 τμ
 4.     Διαμέρισμα Β΄ ορόφου εμβαδού: Ε=95,00 τμ

Η εν λόγω οικοδομή έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 111,25 τμ

Τιμή : 75.000€

 

34.    Οικόπεδο

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 393,80 τμ επί της συμβολής των οδών Ικαρίας & Ολύνθου στην περιοχή «Γέφυρα Πάσχου».

Τιμή : 60.000€

35.    Ελαιοπερίβολο

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 3/4 εξ΄ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας και για ποσοστό 1/4 εξ΄ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός ελαιοπερίβολου εμβαδού 4.953 τμ με 90 ελαιόδεντρα εντός αυτού, το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Μακρύ-Κατάλυμα-Πλατανιά» στη Σκιάθο.

Τιμή : 50.000€


36.    Ισόγειο Κατάστημα

Περιγραφή:
Πρόκειται για Ισόγειο Κατ/μα εμβαδού 74,60 τμ με πατάρι εμβαδού 32,70 τμ και υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 74,75 τμ το οποίο έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 107,18 τμ. Εντοπίζεται επί της οδού Κιερίου 126 στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Τιμή : 90.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.


37.    Αγροτεμάχιο

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 6.100 τμ το οποίο εντοπίζεται στη θέση «Γκαραντάς» στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων και έχει πρόσωπο επί της παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας. Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσής του με διπλανό αγροτεμάχιο εμβαδού 6.000 τμ με αποτέλεσμα να δημιουργείται ενιαία ιδιοκτησία συνολικού εμβαδού 12.100 τμ με 60 μ πρόσωπο επί της παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας.

Τιμή : 90.000€

38.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο συνολικού εμβαδού 110,92 τμ το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κουτσομυλίων 58 στη συνοικία των Κουτσομυλίων στα Τρίκαλα. Εντός αυτού εντοπίζονται τμήματα παλιάς ακατοίκητης κατοικίας.

Τιμή : 17.000€

39.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο συνολικού εμβαδού 283,00 τμ το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους στα Τρίκαλα.

Τιμή : 110.000€

40.    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Ισόγειο Κατάστημα (Κ5) εμβαδού 33,50 τμ επί της οδού Γαμβέτα 17 στο Βόλο.

Τιμή : 40.000€

41.    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Ισόγειο Κατάστημα (Κ7) εμβαδού 22,60 τμ επί της οδού Γαμβέτα 17 στο Βόλο.

Τιμή : 25.000€

42.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Ισόγεια κατοικία εμβαδού 60 τμ η οποία έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 400 τμ στον Παλαιόπυργο Τρικάλων. Εντός του οικοπέδου εντοπίζεται επίσης μία ισόγεια αποθήκη εμβαδού 75 τμ καθώς και ένα υπόστεγο εμβαδού 50,00 τμ.

Τιμή : 30.000€

43.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 750 τμ το οποίο εντοπίζεται στον Παλαιόπυργο Τρικάλων.

Τιμή : 15.000€

44.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα εμβαδού 138,22 τμ το οποίο εντοπίζεται επί των οδών Σπάρτης & Αιόλου στη θέση «Αμυγδαλιές» στα Τρίκαλα.

Τιμή : 75.000€

45.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για εξ΄ αδιαιρέτου ποσοστό 36,83% αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού 10.860 τμ, το οποίο αντιστοιχεί σε εμβαδού 4.000 τμ και εντοπίζεται στη θέση «Τσιχρί» της Κτηματικής Περιφέρειας του οικισμού Τερψιθέας Λάρισας.

Τιμή : 8.000€

46.    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγειο Κατάστημα εμβαδού 31,39 τμ το οποίο εντοπίζεται σε τριώροφη οικοδομή επί της οδού Β. Ουγκώ 4 στα Τρίκαλα. Το Κατάστημα διαθέτει ως παράρτημα αποθήκη υπογείου (ΑΠ-8) εμβαδού 28,40 τμ η οποία δεν επικοινωνεί με το Κατάστημα.

Τιμή : 50.000€

47.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται τμήμα γης 224,00 τμ το οποίο αποτελεί εξ΄ αδιαιρέτου τμήμα μεγαλύτερου κληροτεμαχίου, μετά της εντός αυτού εξοχικής κατοικίας 74,00 τμ, το οποίο εντοπίζεται στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Τιμή: 65.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

48.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο μετά την εντός αυτού διώροφη μονοκατοικία με βοηθητικό αποθηκευτικό χώρο, στον οικισμό Αγ. Λαυρεντίου του Δ.Δ. Αρτέμιδος του Δ. Βόλου. Συγκεκριμένα το οικόπεδο είναι συνολικού εμβαδού Ε=574,00 τμ,, η διώροφη μονοκατοικία συνολικού εμβαδού Ε=156,70 τμ (εμβαδού Ισογείου Ε=78,35 τμ, εμβαδού ορόφου Ε=78,35 τμ), ενώ η αποθήκη είναι εμβαδού Ε=11,25 τμ.

Τιμή: 85.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

49.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΩΣ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=398,00 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου εμβαδού 3.072,65 τμ και εντοπίζεται στην Αγία Κυριακή Τρικάλων.

Τιμή: 10.000€

50.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΩΣ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=405 τμ το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου εμβαδού 3.072,65 τμ και εντοπίζεται στην Αγία Κυριακή Τρικάλων. Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=100,00 τμ.

Τιμή: 24.000€

51.    ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για μεζονέτα αποτελούμενη από Ημιυπόγειο και Ισόγειο, εμβαδού Ε=38,50 τμ και Ε=31,00 τμ αντίστοιχα, η οποία εντοπίζεται στην Κουτσουπιά Αγιάς Λάρισας.

Τιμή: 105.000€

52.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=830,51 τμ το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Άνδρου στην περιοχή Γέφυρας Πάσχου στα Τρίκαλα.

Τιμή: 150.000€

53.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=244,12 τμ το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Σκήτης & Διοσκούρων στη Νέα Σμύρνη Λάρισας.

Τιμή: 35.000€

54.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ - PARKING

Περιγραφή:
Πρόκειται για τις κάτωθι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες επί πολυόροφης οικοδομής επί των οδών Βασσάνη – Θρακών – Μακρυνίτσης – Ορφανοτροφείου στο Βόλο:

 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ1: Ε=4,06 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ5: Ε=3,64 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ6: Ε=4,26 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ11: Ε=4,40 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ13: Ε=3,31 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ18: Ε=3,61 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ21: Ε=3,45 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ22: Ε=5,00 τμ, Τιμή: 5.000€
 • Αποθήκη Υπογείου ΑΠ23: Ε=2,57 τμ, Τιμή: 5.000€

 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P5: Ε=11,85 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P8: Ε=11,64 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P9: Ε=13,03 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking AUTO Υπογείου P10: Ε=11,93 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM2: Ε=10,04 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM3: Ε=110,23 τμ, Τιμή: 8.500€
 • Ανοικτή θέση Parking MOTO Υπογείου PM4: Ε=9,98 τμ, Τιμή: 8.500€

 • Κατάστημα Ισογείου Κ2: Ε=28,30 τμ, Τιμή: 52.355€

 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α1.5: Ε=58,25 τμ, Τιμή: 85.627,50€
 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α2.1: Ε=57,63 τμ, Τιμή: 84.716,10€
 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α3.3: Ε=67,36 τμ, Τιμή: 99.019,20€
 • Διαμέρισμα 1ου ορόφου Α3.4: Ε=66,93 τμ, Τιμή: 98.387,10€

 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β1.3: Ε=64,07 τμ, Τιμή: 105.715,50€
 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β3.3: Ε=67,36 τμ, Τιμή: 111.144,00€
 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου Β3.4: Ε=66,93 τμ, Τιμή: 110.434,50€

 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ1.1: Ε=121,39 τμ, Τιμή: 218.502,00€
 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ3.2: Ε=95,00 τμ, Τιμή: 171.000,00€
 • Διαμέρισμα 3ου ορόφου Γ3.3: Ε=66,04 τμ, Τιμή: 118.872,00€

 • Διαμέρισμα 4ου ορόφου Δ3.2: Ε=66,15 τμ, Τιμή: 125.685,00€

 

55.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 597,00 τμ στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Τιμή: 20.000€

56.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.

Περιγραφή:
Πρόκειται για διαμέρισμα 2ου ορόφου εμβαδού 81,00 τμ με, το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Χαιροπούλου 10Α στα Τρίκαλα.

Τιμή: 58.000€

57.    ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ.

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγειο Κατάστημα εμβαδού 30,00 τμ με πατάρι εμβαδού 25,00 τμ το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Βασσάνη στο Βόλο.

Τιμή: 35.000€

58.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ.

Περιγραφή:
Πρόκειται για την ψιλή κυριότητα ενός αγρού εμβαδού 6.467 τμ εντός του οποίου υπάρχουν ελαιόδεντρα και ο οποίος εντοπίζεται στη Ν. Αγχίαλο Βόλου.

Τιμή: 40.000€

59.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για τα κάτωθι αγροτεμάχια τα οποία εντοπίζονται στη Ν. Αγχίαλο Βόλου:

 • Αγρός 1:1.001 τμ, Τιμή Αγρού 1: 4.000€
 • Αγρός 2:1.001 τμ, Τιμή Αγρού 2: 4.000€
 • Αγρός 3:1.000 τμ, Τιμή Αγρού 3: 4.000€
 • Αγρός 4:4.905 τμ, Τιμή Αγρού 4: 12.000€
 • Αγρός 5:2.270 τμ, Τιμή Αγρού 5: 6.000€

60.    ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ.

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικοδομή που αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και τρεις επιπλέον Ορόφους, η οποία εντοπίζεται επί της οδού Βλαχάβα 3 στην Καλαμπάκα, έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού Ε=175,44 τμ και αποτελείται αναλυτικά από τους κάτωθι χώρους:

 • Υπόγειο συνολικού εμβαδού Ε=117,72 τμ
 • Ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού Ε=117,76 τμ, ο οποίος αποτελείται από Ισόγειο Κατάστημα εμβαδού Ε=92,16 τμ και κοινόχρηστους χώρους εμβαδού Ε=25,16 τμ.
 • Α΄ όροφος συνολικού εμβαδού Ε=117,37 τμ, οποίος αποτελείται από δύο διαμερίσματα, ήτοι Διαμέρισμα Α1 εμβαδού Ε=51,26 τμ, Διαμέρισμα Α2 εμβαδού Ε=52,29 τμ και από κοινόχρηστους χώρους εμβαδού Ε=13,82 τμ.
 • Β΄ όροφος συνολικού εμβαδού Ε=114,59 τμ, οποίος αποτελείται από ένα Διαμέρισμα εμβαδού Ε=98,07 τμ και από κοινόχρηστους χώρους εμβαδού Ε=16,52 τμ.
 • Γ΄ όροφος συνολικού εμβαδού Ε=112,14 τμ, οποίος αποτελείται από ένα Διαμέρισμα εμβαδού Ε=95,36 τμ και από κοινόχρηστους χώρους εμβαδού Ε=16,78 τμ.

Τιμή: 340.000€

61.    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα με υπόγειο (πρώην χρήση super market) επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως & Δαβάκη στη Φαρκαδόνα, το οποίο έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 340,08 τμ και αποτελείται αναλυτικά από τους κάτωθι χώρους:

 • Υπόγειο εμβαδού Ε=202,19 τμ
 • Ισόγειος χώρος εμβαδού Ε=237,20 τμ
 • Πατάρι εμβαδού Ε=190,88 τμ

Τιμή: 225.000€

62.    ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για βιοτεχνικές εγκαταστάσεις επί της οδού Πατρόκλου στην Οιχαλία Τρικάλων, οι οποίες έχουν ανεγερθεί εντός οικοπέδου εμβαδού 1.708,17 τμ και αποτελείται χώρους συνολικού εμβαδού 707,50 τμ.

Τιμή: 105.000€

63.    ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα εμβαδού Ε=45,60 τμ με υπόγεια αποθήκη εμβαδού επίσης Ε=45,60 τμ η αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία, επί του πεζοδρόμου της οδού Πλούτωνος στα Τρίκαλα, εντός του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης.

Τιμή:
Ισόγειο κατάστημα: 80.000 €
Υπόγεια Αποθήκη: 15.000 €

64.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διαμέρισμα (Γ1) 3ου ορόφου εμβαδού Ε= 69,13 τμ, επί τριωρόφου οικοδομής στην οδό Λεκατσά 48 στη συνοικία «Ιπποκράτης» της Λάρισας, κατασκευής περίπου 1998, το οποίο αποτελείται από ένα δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, λουτρό και αποθήκη. Η διαμόρφωσή του δίνει άνετα τη δυνατότητα τροποποίησης και δημιουργίας και δευτέρου δωματίου με εξαιρετική ευκολία. Είναι διαμπερές με μεγάλους εξώστες.

Τιμή: 85.000€

65.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο & οικοδομήσιμο εμβαδού Ε=255,19 τμ το οποίο εντοπίζεται στη συνοικία Αγίας Μονής στα Τρίκαλα, πλησίον και σχεδόν απέναντι του νέου πάρκου του Μύλου Ματσόπουλου.

Τιμή: 40.000€

66.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για το 100% της ψιλής κυριότητας και το 50% της επικαρπίας επί διαμερίσματος τύπου μεζονέτας, συνολικού εμβαδού Ε=174,00 τμ (εμβαδού Α΄ ορόφου 87,00 τμ και εμβαδού Β΄ ορόφου 87,00 τμ), το οποίο εκτείνεται στον πρώτο και δεύτερο όροφο διώροφης οικοδομής επί των οδών Αγοράς 9 & Θρασυβούλου στη συνοικία Χαραυγή της Λάρισας.

Τιμή: 120.000€

67.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=506,39 τμ άρτιο & οικοδομήσιμο, επί της οδού Παπαγεωργίου στη συνοικία Τρίκκης Τρικάλων. Οι διαμόρφωσή του είναι επίπεδη και η θέση του εξαιρετική.

Όροι δόμησης:
Σ.Δ.: max δόμηση 240 τμ
Κάλυψη: 40%
Υψος: max 8,60 μ

Τιμή: 110.000€

68.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=396,83 τμ με την εντός αυτού παλιά (προπολεμική) διώροφη κατοικία εμβαδού Ε=84,24 τμ και την ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=20,00 τμ, στη Ράξα Τρικάλων.

Τιμή: 20.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

69.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 38,99/100 εξ΄ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου, το οποίο αντιστοιχεί σε εξ΄ αδιαιρέτου τμήμα εμβαδού Ε=12.169,68 τμ από τα συνολικά Ε=31.211 τμ (αρ. τεμ. 270).Σημειώνεται ότι ο συνολικός αγρός συνορεύει βόρεια με τη χάραξη της Ε.Ο. Ε65.

Τιμή: 18.000€

70.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διαμέρισμα (Α1) 1ου ορόφου εμβαδού Ε=130 τμ (καθαρά) επί τριώροφης οικοδομής στην οδό Τζαβέλα 3 στη συνοικία του Αγίου Αθανασίου στη Λάρισα, κατασκευής περίπου 1970.

Τιμή: 105.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

71.    ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Ισόγειο Κατάστημα (Κ2) εμβαδού Ε=41,73 τμ μετά αποθήκης υπογείου (ΑΠ4) εμβαδού 37,91 τμ επί της συμβολής των οδών Ηροδότου – Καβράκου - Φλεγίου στα Τρίκαλα.

Τιμή Καταστήματος (Κ4): 47.000€

Τιμή Αποθήκης (ΑΠ4): 8.000€

72.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο συνολικού εμβαδού Ε=1.470 τμ στο Ριζαρειό Τρικάλων, άρτιο και οικοδομήσιμο.

Τιμή: 90.000€

73.    ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα στον οικισμό Γαλήνης Πλατυκάμπου Λάρισας με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Οικόπεδο (ΠΛ18) εμβαδού Ε=2.697,68 τμ, Τιμή: 110.000€
 • Οικόπεδο (ΠΛ09) εμβαδού Ε=2.054,64 τμ, Τιμή: 90.000€
 • Οικόπεδο (ΠΛ13) εμβαδού Ε=5.226,26 τμ, Τιμή: 210.000€
 • Οικόπεδο (ΠΛ07) εμβαδού Ε=1.945,10 τμ, Τιμή: 85.000€
 • Οικόπεδο (ΠΛ11) εμβαδού Ε=2.088,06 τμ, Τιμή: 90.000€
 • Οικόπεδο (ΠΛ15) εμβαδού Ε=1.561,30 τμ, Τιμή: 70.000€
 • Οικόπεδο (ΠΛ16) εμβαδού Ε=1.506,70 τμ, Τιμή: 68.000€
 • Οικόπεδο (ΠΛ20) εμβαδού Ε=1.321,80 τμ, Τιμή: 60.000€
 • Οικόπεδο (ΠΛ22) εμβαδού Ε=2.153,50 τμ, Τιμή: 95.000€

74.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού Ε=1614,80 τμ μετά της εντός αυτού παλιάς ισόγειας κατοικίας εμβαδού Ε=114,24 τμ στον οικισμό Γαλήνης Πλατυκάμπου Λάρισας.

Τιμή: 115.000€

75.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο (Αρ. Τεμ. 1006) εμβαδού Ε=19.593,60 τμ στην Κτηματική Περιφέρεια Γαλήνης Πλατυκάμπου Λάρισας.

Τιμή: 43.000€

76.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο (Αρ. Τεμ. 1876) εμβαδού Ε=11.182 τμ στην Κτηματική Περιφέρεια Γαλήνης Πλατυκάμπου Λάρισας.

Τιμή: 25.000€

77.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού Ε=1.729,37 τμ επί του παραδρόμου Σάκη Καραγέωργα στην Κτηματική Περιφέρεια Λάρισας (θέση Αγ. Μαρίνα).

Τιμή: 17.000€

78.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού Ε=8.250 τμ στην Κτηματική Περιφέρεια Μεγ. Κεφαλοβρύσου στα Τρίκαλα (θέση Γούρνες).

Τιμή: 20.000€

79.    ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Ισόγειο Κατάστημα (Κ1) εμβαδού Ε=104 τμ μετά παταριού εμβαδού περίπου Ε=50 τμ που εντοπίζεται επί της οδού Μητσοπούλου 11 στα Τρίκαλα (περιοχή σταδίου Τρικάλων).

Τιμή: 100.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

80.    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Ξενοδοχειακή Μονάδα η οποία εντοπίζεται στην Τ.Κ. Λογγά Καλαμπάκας (εντός του χωριού), η οποία έχει ανεγερθεί εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού Ε=501,60 τμ και αποτελείται από τους κάτωθι χώρους:

Υπόγειο εμβαδού Ε=222,62 τμ
Ισόγειο εμβαδού Ε=168,45 τμ
Όροφος εμβαδού Ε=211,45 τμ

Τιμή: 310.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

81.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο με δυώροφη κατοικία στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων με τα εξής χαρακτηριστικά:

Οικόπεδο εμβαδού Ε=263,90 τμ
Κατοικία εμβαδού Ε=160 τμ (Ισόγειο: 60 τμ / Όροφος: 100 τμ)

Τιμή: 85.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

82.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού Ε=414,45 τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων (εντός οικισμού).

Τιμή: 35.000€

83.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διαμέρισμα Α΄ ορόφου (Α1) εμβαδού Ε=99,07 τμ επί διώροφης οικοδομής στην περιοχή της Μύκανης Καλαμπάκας.

Τιμή: 55.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

84.    ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αμπελώνα συνολικού εμβαδού Ε=10.160 τμ μετά μιας αποθήκης περίπου εμβαδού Ε=25 τμ στην ευρύτερη περιοχή Μεσενικόλα Καρδίτσας.

Τιμή: 25.000€

85.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για τα κάτωθι διαμερίσματα επί της οδού Κορωνίδος 9 στα Τρίκαλα:

Τιμή: 100000€

 • Διαμέρισμα Δ΄ ορόφου (Δ1) εμβαδού Ε=123,00 τμ που διαθέτει ως παρακολουθήματα:
  • Θέση Parking Pilotis (P5) εμβαδού Ε=24,10 τμ
  • Θέση Parking Pilotis (P7) εμβαδού Ε=34,50 τμ
  • Αποθήκη Υπογείου (Α9) εμβαδού Ε=9,50 τμ


 •  

(*) Οι τιμές πώλησης δεν είναι τελικές και ενδεχομένως να αυξηθούν εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

86.    ΔΙΩΡΟΦΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Διώροφο Βιοτεχνικό Κτίριο με χώρο υπογείου, το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Αιτωλικού στη Συνοικία Αγ. Γεωργίου στη Λάρισα και αποτελειται από τους κάτωθι χώρους:

Υπόγειο εμβαδού Ε=121,37 τμ
Ισόγειο εμβαδού Ε=121,37 τμ
Πατάρι εμβαδού Ε=105,02 τμ
Όροφος εμβαδού Ε=97,32 τμ

Τιμή: 170.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

87.    ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγειο Κατάστημα (Κ2) το οποίο αποτελείται από πατάρι και χώρο υπογείου το οποίο εντοπίζεται επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 157-159 στη Λάρισα, με τα εξής εμβαδά:

Υπόγειο εμβαδού Ε=50,41 τμ
Ισόγειο εμβαδού Ε=50,41 τμ
Πατάρι εμβαδού περίπου Ε=25,00 τμ

Τιμή: 112.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

88.    ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για Διατηρητέο Κτίριο (Φ.Ε.Κ. 167/10-04-1986) με δύο ορόφους και υπόγειο, σε εξαιρετική κατάσταση στο κέντρο της πόλεως των Τρικάλων και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Βύρωνος 28 (πεζόδρομος), εκ του οποίου πωλούνται τα κάτωθι ποσοστά εξ΄ αδιαιρέτου:

 • 8/36 εξ΄ αδιαιρέτου του Ισογείου Ορόφου συνολικού εμβαδού Ε=168 τμ με παρακολούθημα αποθήκη υπογείου εμβαδού Ε=84,00 τμ.
 • 1/2 εξ΄ αδιαιρέτου του Α΄ ορόφου συνολικού εμβαδού Ε=153,51 τμ με παρακολούθημα δύο δωμάτια υπογείου και χώρους στον αύλειο χώρο της οπικοδομής.

Τιμή ποσοστού 8/36 εξ΄ αδιαιρέτου Ισογείου μετά παρακολουθημάτων: 85.000€

Τιμή ποσοστού 1/2 εξ΄ αδιαιρέτου Ορόφου μετά παρακολουθημάτων: 170.000€

(*) Οι τιμές πώλησης δεν είναι τελικές και ενδεχομένως να αυξηθούν εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

89.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για διαμέρισμα 3ου ορόφου (Γ4) οικοδομής επί της συμβολής των οδών Κονδύλης και Κ. Παλαμά 26 στα Τρίκαλα (έναντι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συνολικού εμβαδού Ε=95,11 τμ το οποίο αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, δύο δωμάτια, χωλ, κουζίνα, αποθήκη και μπάνιο.

Τιμή: 65.000€

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

90.    ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού Ε=8.662 τμ το οποίο εντοπίζεται στην Κτημ. Περιφέρεια Νίκαιας του Δ. Κιλελέρ στη Λάρισα, δίπλα στην Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Τιμή: 40.000€

91.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 1/2 εξ΄ αδιαιρέτου επί οικοπέδου συνολικού εμβαδού Ε=418,88 τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο το οποίο εντοπίζεται στον οικισμό Σκήτης Αγιάς Λάρισας.

Τιμή ποσοστού 1/2 εξ΄ αδιαιρέτου: 13.000 €

92.    ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για ποσοστό 1/2 εξ΄ αδιαιρέτου επί οικοπέδου συνολικού εμβαδού Ε=500 τμ, μετά της εντός αυτού παλιάς ισόγειας κατοικίας συνολικού εμβαδού Ε=120 τμ και λοιπών αποθηκών εμβαδού περίπου Ε=30 τμ. Η ιδιοκτησία εντοπίζεται στην περιοχή των Τεμπών Λάρισας (παλιά Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, περιοχή διοδίων).

Τιμή ποσοστού 1/2 εξ΄ αδιαιρέτου: 17.000 €

(*) Η τιμή πώλησης δεν είναι τελική και ενδεχομένως να αυξηθεί εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.

93.    ΙΣΟΓΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται δύο καταστήματα ισογείου τα οποία εντοπίζονται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στην παραλία Κατερίνης, έχουν μετατραπεί σε ισόγεια διαμερίσματα κατοικίας με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Ιδιοκτησία (Ι2) εμβαδού Ε=20,21 τμ, Τιμή: 35.000 €
 • Ιδιοκτησία (Ι3) εμβαδού Ε=63,67 τμ, Τιμή: 100.000 €

(*)Οι τιμές πώλησης δεν είναι τελικές και ενδεχομένως να αυξηθούν εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή

94.    ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται δύο οροφοδιαμερίσματα Α΄ & Β΄ ορόφου (το διαμέρισμα του Α΄ ορόφου είναι ημιτελές και βρίσκεται στο στάδιο των τούβλων) τα οποία εντοπίζονται επί της οδού Βούλγαρη 29 στα Τρίκαλα, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Διαμέρισμα Α΄ ορόφου (γιαπί) Ε=129,73 τμ, Τιμή: 45.000 €
 • Διαμέρισμα Β΄ ορόφου Ε=129,73 τμ, Τιμή: 85.000 €

(*)Οι τιμές πώλησης δεν είναι τελικές και ενδεχομένως να αυξηθούν εφόσον προκύψουν έξοδα τακτοποίησης αυθαιρεσιών και λοιπά έξοδα φορολογίας κατά την έκδοση της Κατακυρωτικής Έκθεσης ακινήτου, τα οποία λόγω αναστολής διαδικασιών εξαιτίας της Covid- 19 δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστά στην Τράπεζα, στην παρούσα χρονική στιγμή.