Το Διοικητικό Συμβούλιο σχεδιάζει, παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της Τράπεζας, ενώ μέλη του συμμετέχουν στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της Τράπεζας.

Λάππας Αναστάσιος - Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Πλησιώτης Σωτήριος - Α΄ Αντιπρόεδρος
Δημοβέλης Γεώργιος - B΄ Αντιπρόεδρος
Τσουτσουλόπουλος Ευτύχιος - Γραμματέας
Λέντζας Σοφοκλής - Ταμίας
Τσιώνας Ιωάννης - Αναπληρωτής Γραμματέας
Μιχαήλ Δημήτριος - Αναπληρωτής Ταμίας
Γάτος Δημήτριος - Μέλος – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Μπαλατσός Γεώργιος - Μέλος