Το Διοικητικό Συμβούλιο σχεδιάζει, παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της Τράπεζας, ενώ μέλη του συμμετέχουν στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της Τράπεζας.

Λάππας Αναστάσιος - Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Βαρδούλης Μιχαήλ - Α΄ Αντιπρόεδρος
Δημοβέλης Γεώργιος - B΄ Αντιπρόεδρος
Πλησιώτης Σωτήριος - Γραμματέας
Καΐκης Ζαχαρίας - Ταμίας
Σιούρας Χαρίλαος - Αναπληρωτής Γραμματέας
Βλιώρας Κωνσταντίνος - Αναπληρωτής Ταμίας
Γάτος Δημήτριος - Μέλος – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Μιχαήλ Δημήτριος - Μέλος
Μπαλατσός Γεώργιος - Μέλος