ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Γ. Κονδύλη 61-63, Τρίκαλα
Τηλ. 2431095400
Fax 2431076101

Τρίκαλα 42132

SWIFT/BIC:STTKGR22

Αριθμός ΓΕΜΗ: 010694153000