Γρήγορες διαδικασίες με χαμηλές χρεώσεις κοντά στο πραγματικό κόστος των συναλλαγών.

Εμβάσματα και μεταφορές χρημάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. (υπό τον περιορισμό των Capital Control).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εξόφληση λογαριασμών, ηλεκτρονικά ή μέσο εντολής πληρωμής ή πάγιας εντολής :

 • Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • Δήμοι
 • ΔΕΥΑ
 • ΟΤΑ
 • Δημόσιο
 • Τηλεφωνία / internet

Μεταφορά χρημάτων εφάπαξ  ή μέσο πάγιας εντολής :

 • Σε άλλο λογαριασμό σας
 • Σε λογαριασμού τρίτων
 • Εξόφληση λογαριασμών , ηλεκτρονικά ή μέσο εντολής πληρωμής ή πάγιας εντολής :
 • Ενέργειας ( ΔΕΗ και φυσικού αερίου)
 • Ύδρευσης
 • Τηλεφωνίας / διαδικτύου
 • Συνδρομητικής τηλεόρασης 
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών οφειλών Δημοσίου και Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σύνολο των Οργανισμών όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμές.