Υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής Thes Web Banking

Η υπηρεσία Thes Web Banking για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις σας προσφέρει την δυνατότητα της υλοποίησης των συναλλαγών σας μέσω της τράπεζας χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας σε κάποιο από τα καταστήματα.

Με το Thes Web Banking έχετε τη δυνατότητα:

 • Να ενημερώνεστε όποτε το επιθυμείτε για τα υπόλοιπα και τις συναλλαγές που πραγματοποιείται με τα προϊόντα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
 • Να κάνετε μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς σας ή τρίτων εντός της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ή σε άλλες τράπεζες τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.
 • Να εξοφλείτε τις οφειλές σας τόσο σε ΔΕΚΟ και Υπηρεσίες του Δημοσίου (φορολογικές υπηρεσίες, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ) όσο και σε άλλους οργανισμούς (τηλεφωνίας, ασφαλιστικών εταιριών, ηλεκτροδότησης, φυσικό αέριο, ΔΕΥΑ κ.α.).
 • Να εξοφλείτε τους προμηθευτές σας. 

Το Thes Web Banking της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας προσφέρει επίσης:

 • Τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη χρήση της υπηρεσίας και την εμφάνιση ή εκτύπωση του αντίστοιχου αποδεικτικού συναλλαγής.
 • Τη δυνατότητα λήψης Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας ο οποίος ενεργοποιεί τις δυνατότητες διενέργειας εγχρήματων συναλλαγών για μεγαλύτερη ασφάλεια.
 • Τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, εφόσον το επιθυμούν να δημιουργήσουν επιπλέον χρήστες με σαφή διαφοροποίηση όσον αφορά τις συναλλαγές που μπορεί να χρησιμοποιεί.

Τι χρειάζεται για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Thes Web Banking

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία Thes Web Banking, θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας και να αιτηθείτε την εγγραφή σας στην υπηρεσία web banking.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι να είστε πελάτης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας και να διαθέτετε ένα τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.

Με την εγγραφή σας και την υπογραφή της σύμβασης, θα παραλάβετε τους προσωπικούς κωδικούς Username και Password για τη χρήση της υπηρεσίας Web Banking.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Web Banking μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ eBANKING

Λογαριασμοί

 • Κίνηση Λογαριασμού: Προβολή, εκτύπωση και αποθήκευση σε αρχείο MS Excel της κίνησης των καταθετικών λογαριασμών.
 • Υπόλοιπο Λογαριασμού: Προβολή και εκτύπωση των στοιχείων του υπολοίπου των καταθετικών λογαριασμών  (αριθμός λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, σύντομη περιγραφή για εύκολη αναγνώριση του λογαριασμού, λογιστικό υπόλοιπο, διαθέσιμο υπόλοιπο,  μη διαθέσιμο ποσό, δεσμευμένο ποσό ).
 • Λίστα Λογαριασμών: Προβολή όλων των καταθετικών λογαριασμών και των δηλωμένων από τους χρήστες των  καταθετικών λογαριασμών τρίτων.
 • Στοιχεία Λογαριασμού: Προβολή των στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών  (IBAN λογαριασμού και κατάστημα όπου αυτός τηρείται).

 

Μεταφορές χρηματικών ποσών

 • Μεταφορά στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε λογαριασμό του ιδίου δικαιούχου : Μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ καταθετικών λογαριασμών, όπου δικαιούχος είναι ο χρήστης,  που τηρούνται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.
 • Μεταφορά στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε Λογαριασμό Τρίτου: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε καταθετικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, εντελώς δωρεάν.
 • Μεταφορά σε Τράπεζα Εσωτερικού - Αυτόματη Πίστωση Λογαριασμού: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε καταθετικούς λογαριασμούς του χρήστη ή σε καταθετικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού (είναι απαραίτητη η γνώση του αριθμού IBAN του λογαριασμού όπου αποστέλλονται τα χρήματα).
 • Μεταφορά σε Τράπεζα Εσωτερικού - Μη Αυτόματη Πίστωση: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς του χρήστη των υπηρεσιών e – banking  ή σε λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού (χρησιμοποιείται όταν δεν είναι γνωστός ο αριθμός IBAN του λογαριασμού όπου αποστέλλονται τα χρήματα και στις περιπτώσεις όπου θέλετε να πληρώσετε τη δόση δανείου σε άλλη τράπεζα).
 • Μεταφορά σε Τράπεζα Εξωτερικού: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε καταθετικούς λογαριασμούς με δικαιούχο τον χρήστη ή καταθετικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού (είναι απαραίτητη η γνώση του αριθμού IBAN του λογαριασμού όπου αποστέλλονται τα χρήματα, η χώρα και η τράπεζα του δικαιούχου του λογαριασμού).
 • Προετοιμασία Μισθοδοσίας: Δημιουργία, αποθήκευση, τροποποίηση και διαγραφή των στοιχείων των υπαλλήλων της επιχείρησης του χρήστη  προκειμένου να εκτελεστεί η μισθοδοσία τους μέσω της τράπεζας.
 • Προετοιμασία και Έγκριση Μεταφορών Χρηματικών Ποσών: Εισαγωγή και αποθήκευση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση μια εντολής μεταφοράς χρηματικού ποσού από ένα χρήστη και έγκριση της εντολής από ένα άλλο χρήστη (η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη για εταιρείες με πολλούς χρήστες στους οποίους δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εντολών, παρά μόνο η εισαγωγή δεδομένων, και η εκτέλεσή τους γίνεται από άλλο χρήστη).
 • Ερωτήσεις Εντολών Μεταφοράς: Προβολή στοιχείων των εντολών μεταφοράς που έχουν εκτελεστεί ή έχουν προετοιμαστεί για να εκτελεστούν μελλοντικά.

Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης & Εξουσιοδότησης μέσω της σελίδας Gov.gr με τη χρήση των κωδικών του e-banking της Τράπεζας

Με τους κωδικούς e-banking σας μπορείτε να κάνετε ταυτοποίηση στην εφαρμογή Δηλώσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Εκεί μπορείτε να εκδίδετε και να παραλαμβάνετε ηλεκτρονικά έγκυρη υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση. Δε χρειάζεται να πάτε σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα για θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας.

Για να εκδοθούν τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

 1. Ταυτοποίηση του πολίτη μέσω της επιλογής «Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας»
 2. Εισάγεται το username και password (που ήδη έχετε από το e-banking της Τράπεζας) καθώς και τον κωδικό extraPIN που θα λάβετε μέσω sms
 3. Θα ενημερωθείτε για τη μεταφορά των στοιχείων σας στο gov.gr. Τα στοιχεία που θα διαβιβαστούν είναι : ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και extraPIN κινητό.
 4. Η διαδικασία της ταυτοποίησης έχει ολοκληρωθεί και με την είσοδό σας στο gov.gr μπορείτε να εκδώσετε τα έγγραφα.

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Συστηθείτε (KYC – Know Your Customer)»

 • Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Συστηθείτε (KYC – Know Your Customer)» σας προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων στην Τράπεζα.
 • Η αποστολή των στοιχείων σας στην τράπεζα προϋποθέτει κάθε φορά τη ρητή και ειδική συγκατάθεση σας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι να είστε χρήστης υπηρεσιών internet banking της τράπεζας.