Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζουμε ότι οι άριστες εταιρίες κρίνονται όχι μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς τα κοινωνικά σύνολα στα οποία δραστηριοποιούνται.

Η εταιρεία  μας από το 2010 υποστηρίζει Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και την προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούμε αφορούν:
• Τον άνθρωπο
• Το περιβάλλον
• Την πολιτισμό

Η Τράπεζα μας, όντας άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τοπικές κοινωνίες, αναγνωρίζει την υποστήριξή τους στην ανάπτυξή της και την ανταποδίδει.

Οι δράσεις μας αφορούν κυρίως:

  • την καταπολέμηση φτώχειας
  • την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή απασχόληση
  • τη δημιουργία κέντρων υποστήριξης και συμβουλευτικής (πχ ΑμεΑ, υπερηλίκων, μεταναστών, μονογονεϊκών οικογενειών κ.λπ.)
  • την υγεία και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
  • την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ή η επιχειρηματική διαχείριση της γεωργικής παραγωγής

Το ερέθισμα για την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Τράπεζα Θεσσαλίας ήρθε από το 26ο Διεθνές Συνέδριο Λαϊκών Τραπεζών  (CIBP) του οποίου η θεματολογία ήταν Λαϊκές Τράπεζες και Κοινωνική Ευθύνη: μια Φυσική Ιστορία. Εκεί καταδείχθηκε ότι αρχές και αξίες του ΄΄Κοινωνικώς Επιχειρείν΄΄ και της ΄΄Επιχειρηματικής Ηθικής΄΄ ήταν και είναι εκείνες με τις οποίες αναδείχθηκε και εδραιώθηκε η Συνεταιριστική Πίστη στην Ευρώπη τα τελευταία 150 χρόνια. Το Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: οι ίδιες κατευθύνσεις και δράσεις θα πρέπει να αποτελέσουν και την πρόταση συνεργασίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες τις επόμενες δεκαετίες.

Το Μάϊο 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας με την υπ’ αριθ. 559/31.05.2007 απόφαση του πρότεινε ομόφωνα, και η Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2007 αποδέχθηκε επίσης ομόφωνα την καθιέρωση στη Διανομή Κερδών, Πόρου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ίσου με το 2% των κερδών μετά την αφαίρεση των Αποθεματικών και Φόρων με κατεύθυνση τον  Άνθρωπο, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό σε μια δράση  κάθε φορά ώστε να είναι αποτελεσματική.

 

Βραβεύση καλών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων ΕΚΕ  (2013)

Μουσικής Αθηνών, ανακοινώθηκαν οι τίτλοι των πρακτικών και τα ονόματα των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν καλές πρακτικές ΕΚΕ, και βραβεύθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το νέο θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάδειξη των  καλύτερων πρακτικών. 

Στην κατηγορία “Μικρομεσαία επιχείρηση” η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας τιμήθηκε με έπαινο για την πρακτική: “Πόρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.