Η τράπεζα μας προσφέρει εύρος ευκαιριών καριέρας σε διάφορα επίπεδα σε ολόκληρη την περιοχή της Θεσσαλίας. Ως εργαζόμενος θα έχετε την δυνατότητα να αναπτύξετε τον εαυτό σας μέσω μιας επιτυχημένης ομαδικής εργασίας.