Αρχείο:  Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου σας δεν είναι πλέον μία απλή υπόθεση. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ο χρόνος σας περιορισμένος και οικονομικός σας προϋπολογισμός συγκεκριμένος. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας έχει συμπεριλάβει στα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας! Η άμεση και δίκαιη αποζημίωση, η υπεύθυνη ενημέρωση και η γρήγορη εξυπηρέτηση, με διαφανείς διαδικασίες. Έτσι κάθε ασφαλισμένος, απολαμβάνει τα προνόμια προϊόντων ανώτερης αξίας χωρίς να ανησυχεί για την ποιότητα των υπηρεσιών, την κρίσιμη ώρα της ασφάλισης.

Α’ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ασφαλίζεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για τυχόν ζημιές (σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) που θα προκληθούν σε τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματός  του.

Β΄ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Νομική Προστασία, Προσωπικό ατύχημα: Η Συνεταιριστική Τράπεζα σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική , έχει συμπεριλάβει στα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο.

Γ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Νομική Προστασία, Προσωπικό ατύχημα

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης – Καλύψεις: Σύμφωνα με το νόμο 4256/2014, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων, κάθε ιδιοκτήτη ιδιωτικού ή επαγγελματικού μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω όρια ευθύνης:

• Ιδιωτικά μηχανοκίνητα σκάφη, ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, ταχύπλοα σκάφη
• Ενοικιαζόμενα μηχανοκίνητα σκάφη, ενοικιαζόμενα πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, ενοικιαζόμενα ταχύπλοα σκάφη
• Θαλάσσια Μοτοποδήλατα – aqua scooter, mini cruiser, hover craft, sea beetle, sea bike, surf-jet, jet-ski

Σωματικές βλάβες όριο ευθύνης 500.000 €
Υλικές ζημιές όριο ευθύνης 150.000 €
Θαλάσσια ρύπανση όριο ευθύνης 150.000 € (ανώτατα όρια ευθύνης κατά ζημιογόνο γεγονός κατά την διάρκεια της ασφάλισης)

Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής μη Μηχανοκίνητα

• Ιστιοσανίδες
• Catamaran
• Ιστιοπλοϊκή λέμβος
• Seabuggu
• Kayak
• Κανό

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης – Καλύψεις: Σύμφωνα με την 3131/1.6.1994 απόφαση του υπουργού ναυτιλίας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε εκμισθωτή μη μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω αναφερόμενα όρια ευθύνης:

Σωματικές βλάβες όριο ευθύνης 500.000 €
Υλικές ζημιές όριο ευθύνης 150.000 € (ανώτατα όρια ευθύνης κατά ζημιογόνο γεγονός κατά την διάρκεια της ασφάλισης)
Καλύπτεται και η δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας ή λιμναίας περιοχής που ρυπάνθηκε.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μελετά τις πραγματικές σας ανάγκες, ώστε πάντα να σας παραδίδονται προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Σήμερα, σχεδίασε για όλους εσάς τα καινούργια και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ και με περισσότερες καλύψεις!

Με τα προγράμματα ασφάλισης απολαμβάνετε ανώτερης αξίας προϊόντα, με τα πλέον ανταγωνιστικά τιμολόγια της αγοράς και με απλούς και κατανοητούς όρους, ώστε να ενημερώνεστε και να ανατρέχετε σε αυτούς, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες ασφαλιστικές γνώσεις.

Κάθε πακέτο ασφάλισης κατοικίας, περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ παροχές που καλύπτουν κόστη που απορρέουν από οποιονδήποτε επερχόμενο, καλυπτόμενο κίνδυνο. Από την προσυμβατική ενημέρωση μέχρι και την ώρα της αποζημίωσης είμαστε δίπλα σας, για να σας δώσουμε κάθε πληροφορία που θα σας φανεί χρήσιμη στην απόφασή σας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ασφαλίζεται κάθε περιουσιακό στοιχείο (κατοικία, κατάστημα, γραφείο κ.λ.π.) για  τον κίνδυνο από φωτιά  (βασική κάλυψη) καθώς και για πρόσθετες καλύψεις.

Εάν αγοράσατε το καινούργιο σας σπίτι με δάνειο ή εάν πήρατε επαγγελματικό δάνειο για την επιχείρησή σας, παρεχεται η δυνατότητα ασφάλισης του ακινήτου που υποθηκεύτηκε για τον κίνδυνο της καταστροφής του από ΦΩΤΙΑ, καλύπτοντας το ύψος του δανείου και ορίζοντας ως πρώτο δικαιούχο σε περίπτωση ζημιάς την τράπεζα. Επιπρόσθετα, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε από μία σειρά συμπληρωματικών καλύψεων μέσα από τα παρακάτω ολοκληρωμένα προγράμματά μας.

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  (ΠΛΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

Ασφαλίζεται η ευθύνη του ασφαλισμένου για τυχόν ζημιές (σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) που θα προκληθούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις  δικές του ή των εργαζομένων του.

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ:

Βασικό – Ενισχυμένο & Πλήρες Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ:

“Βασική Προστασία” Επαγγελματικής Στέγης

“Πολυπροστασία” Επαγγελματικής Στέγης

Οι ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ που δίνονται  σε όλα μας τα πακέτα είναι:

1. Κάλυψη εξόδων πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς
2. Κάλυψη εξόδων έκδοσης αδειών, μελετών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων
3. Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης (καινούργιου) για την οικοδομή
4. Κάλυψη εξόδων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και απομάκρυνσης ερειπίων (έως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας)
5. Κάλυψη περιεχομένου στη προσωρινή διεύθυνση
6. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή των ασφαλιζομένων κεφαλαίων
7. Δωρεάν προστασία από την διακύμανση του πληθωρισμού κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης.

Επίσης, οι παρακάτω ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ αθροιζόμενες μπορούν να φτάσουν μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου:

 1. Δόση Δανείου (όταν η προς ασφάλιση κατοικία είναι ενυπόθηκη) με ανώτατο όριο ευθύνης το 10% της ασφαλιζόμενης αξίας κτιρίου και με ανώτατο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση καλυπτόμενης ζημιάς τους 12 μήνες.
 1. Κάλυψη εξόδων μεταστέγασης (μέχρι το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 3.000 €)
 1. Κάλυψη απώλειας ενοικίων (έως 12 μήνες και συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας του κτιρίου)
 1. Κάλυψη εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης του ασφαλιζόμενου περιεχομένου ( με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το 3% της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 1.000 €).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΑΚΕΤΟ «ΦΙΧ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 305»)

 

 • Ιπποδύναμη: από 11HP έως 75 HP
 • Διάρκεια ασφάλισης: 6 ή 12 μήνες

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

Αστική ευθύνη προς τρίτους

 • Σωματικές βλάβες € 1.000.000
 • Υλικές ζημιές € 1.000.000

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

 • Από πυρκαγιά /έκρηξη του ασφαλιζόμενου οχήματος
 • Από το μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Ασφάλιση Υλικών Ζημιών του ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ:

 • Ετήσια: € 200,00
 • Εξαμήνου: € 102,50
 • Προμήθεια για τράπεζα: 16%

 

 

 1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ι.Χ. ΚΑΙ Δ.Χ.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΚΑΛΥΨΕΙΣ):

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Σωματικές βλάβες € 1.000.000
 • Υλικές ζημιές € 1.000.000
 • Προσωπικό ατύχημα: € 9.000
 • Νομική Προστασία: € 5.000
 • Προστασία Bonus Malus

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Πυρός
 • Κλοπής
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ιδίες Ζημιές (Μικτή Ασφάλεια)
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Οδική Βοήθεια

 

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Καλύψεις: Σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημίες που πιθανόν να προκληθούν σε τρίτους (επισκέπτες, πελάτες, θεατές κλπ.) λόγω ατυχήματος, από την λειτουργία χώρων όπως :

 • Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Μονάδων και Εγκαταστάσεων
 • Εκπαιδευτηρίων, Σχολών, Φροντιστηρίων
 • Κινηματογράφων, Θεάτρων
 • Εμπορικών Καταστημάτων
 • Εστιατορίων, Κέντρων Διασκέδασης
 • Ξενοδοχείων
 • Κοινόχρηστων – Κοινόκτητων χώρων
 • Ανελκυστήρων κτιρίου κ.α.

Ειδικές καλύψεις:

 • Αστική Ευθύνη Εργολάβων έναντι τρίτων από την εκτέλεση έργων Ανέγερσης Οικοδομών και διάφορων άλλων Τεχνικών έργων.
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Μηχανημάτων Έργων, κατά τη χρήση τους ως εργαλεία. Επαγγελματική Αστική Eυθύνη Διαμεσολαβούντα

 

 

 1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

 

Βασικές Καλύψεις:

 • Φωτιά ή Έκρηξη
 • Προσάραξη, βύθιση, ανατροπή πλοίου
 • Ανατροπή, εκτροχιασμός αυτοκινήτου ή τρένου
 • Σύγκρουση ή πρόσκρουση του μέσου μεταφοράς
 • Εκφόρτωση φορτίου σε λιμάνι καταφυγής
 • Γενική αβαρία
 • Εκβολή φορτίου στην θάλασσα
 • Σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνός
 • Αρπαγή από τα κύματα
 • Εισροή νερού θαλασσινού στο μέσο μεταφοράς
 • Ολική απώλεια δέματος από το πλοίο κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης
 • Κατά παντός κινδύνου

Τιμολόγιο: Ελεύθερο και διαπραγματεύσιμο συναρτήσει πολλών παραγόντων, βάσει συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Ενδεικτικά, 0,05% - 1% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

 

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ

 

Καλύψεις/ Παροχές κατ΄άτομο

 • Θάνατος και μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα: 12.000 € -27.000 €
 • Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα: 300 € – 620 € / μήνα
 • Ιατροφαρμακευτικά ‘έξοδα από ατύχημα: 300 € – 750 € / μήνα    

 

Μηνιαία ολικά ασφάλιστρα κατ΄άτομο: 10 € – 21 € / μήνα

Ελάχιστα 2μηνιαία ολικά ασφάλιστρα κατ΄άτομο: 20 € – 42 € / μήνα

Για διάστημα ασφάλισης μικρότερο των 2  μηνών, εισπράττεται το ελάχιστο ασφάλιστρο των 2 μηνών.

 

 

 1. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

 

Βασική κάλυψη: Ασφάλιση Θανάτου

Προαιρετικών καλύψεις:

 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια
 • Θάνατος ή Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
 • Απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια
 • Κάλυψη εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
 • Κάλυψη νοσηλείας σε νοσοκομείο, με την καταβολή ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας και χειρουργικού επιδόματος
 • Κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης