Λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση του φυσικού αερίου σταδιακά σε όλη τη Θεσσαλία, σε συνδυασμό με τον τοπικό χαρακτήρα της Τράπεζα μας και την άμεση διαπροσωπική εξυπηρέτηση που διαθέτει, δημιουργήθηκε το χρηματοδοτικό προϊόν ΄΄GREEN LIFE’’, το οποίο δύναται μέσα από στοχευμένες ενέργειες να προσελκύσει το υγιές κομμάτι των ιδιωτών.

 

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

ΜΠ ΔΑΝΕΙΟ μέγιστου ποσού € 3.000

Κωδικός δανείου: 2025.06  ‘’ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΑ  - GREEN LIFE’’

Σκοπός :  Εξόφληση δαπανών Εγκατάστασης Παροχής Αερίου (μέχρι το 100% του συνολικού

                 κόστους)

Εκταμίευση: Eφάπαξ με απευθείας εξόφληση των προμηθευτών

Μέγιστη διάρκεια δανείου :   Έως 6 έτη

Αποπληρωμή : Σε μηνιαίες  τοκοχρεολυτικές δόσεις

Επιτόκιο  :  Συνολικό επιτόκιο 8,90% (περιλαμβάνεται 0,60% εισφ Ν 128/75) / κυμαινόμενο.

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής(μερικής ή ολικής)

Εξασφαλίσεις:  Ενοχικές

Έξοδα αξιολόγησης αιτήματος: €50

Διάθεση Συνεταιριστικών Μερίδων: 1 ανά €1.000 δανεισμού.

 

Σημείωση: Το ύψος του δανείου δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό των € 5.000 σε περίπτωση ‘’πολυκατοικίας’’.