Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Ν. Τρικάλων". Την πρωτοβουλία της σύστασης την ανέλαβαν οι κύριοι επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς του νομού, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Πιστωτικού Συνεταιρισμού συμμετείχαν οι Πρόεδροι των εν λόγω Οργανώσεων καθώς και προβεβλημένα επιχειρηματικά στελέχη της τοπικής κοινωνίας. Οι φορείς αυτοί προσέδωσαν στο νέο Πιστωτικό Συνεταιρισμό την αναγκαία εμπιστοσύνη που αποτελεί την πιο σημαντική συνθήκη για να προχωρήσει μια πρωτοβουλία Πίστης σε τοπική κοινωνία.

Μάλιστα μέχρι ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός να στελεχωθεί με δικό του προσωπικό (το Ιούνιο του 1996) το Επιμελητήριο προσέφερε αίθουσα και όλη τη γραμματειακή υποστήριξη που απαιτούνταν στα πρώτα βήματα της νέας συνεταιριστικής πρωτοβουλίας. Την περίοδο αυτή ο μοναδικός στόχος ήταν η συγκέντρωση του αναγκαίου κεφαλαίου για να μετατραπεί ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

Από τον Ιούνιο του 1996 ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός άρχισε να αναλαμβάνει και νέες δραστηριότητες. Έτσι άρχισε η χορήγηση δανείων, μια δράση η οποία συνέβαλε  στη συγκέντρωση του κεφαλαίου με μεγαλύτερους ρυθμούς.

 Τον Ιούνιο του 1998 με την απόφαση ΕΝΠΘ 605/9/15.12.97 της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός μετεξελίχθηκε σε Πιστωτικό Ίδρυμα των Ν.1667/86 και 2076/92, μετατρέποντας την επωνυμία του σε «Συνεταιριστική Τράπεζα Νομού Τρικάλων».. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Τρικάλων εφαρμόζοντας πολιτική στελέχωσης, στην οποία συνδυάζονταν η εμπειρία και οι γνώσεις των τραπεζικών στελεχών που ανέλαβαν διευθυντικές θέσεις, με τις δυνατότητες και τον ενθουσιασμό του νέου στελεχιακού δυναμικού, υπερκάλυψε τους στόχους αρχικής φάσης ανάπτυξης και μέχρι τη μετονομασία της σε Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, δημιούργησε τέσσερα καταστήματα (δύο στην πόλη των Τρικάλων, ένα στην Καλαμπάκα και ένα στην Ελάτη) και προσέφερε στους συνεταίρους-πελάτες της:

•     Πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης στα πλαίσια του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών - Πανελλήνιας Τράπεζας.

•     24ωρη εξυπηρέτηση με Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ).

•     Internet banking.

•     Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

•     Όλα τα χορηγητικά προϊόντα λιανικής τραπεζικής.

•     Καταθετικά Προιόντα :  Λογαριασμοί  Όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας    

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος της δημιουργίας καταστημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2007, μετονομάστηκε σε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η Τράπεζα Ελλάδος με την Απόφαση 247/24-07-2007 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων ενέκρινε τη μεταβολή της επωνυμίας.

Από την έγκριση της νέας επωνυμίας η Τράπεζα ακολούθησε πολιτική επέκτασης σε όλη τη Θεσσαλία ανοίγοντας δύο καταστήματα στη Λάρισα, δύο καταστήματα στο Βόλο, ένα κατάστημα στην Καρδίτσα και μια θυρίδα στη Φαρκαδόνα.

Από τον Αύγουστο του 2015 η διοίκηση της Τράπεζας έχει μεταφερθεί στο νέο σύγχρονο κτίριο που κατασκευάστηκε με τις τελευταίες προδιαγραφές λειτουργικότητας και φιλοδοξία της διοίκησης είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής και των πολιτικών της.

Τον Ιούνιο του 2022 η Τράπεζα εγκαινίασε το Νέο της Κατάστημα στην Ελασσόνα (Κων. Οικονόμου & Ισαύρων 1) και προχώρησε στην συγχώνευση των δύο Καταστημάτων του Βόλο και πιο συγκεκριμένα το Κατάστημα επί της οδό Ξενοφώντος και Δημητριάδος μεταφέρθηκε στο Κατάστημα επί της Ιωλκού 2 & Αργοναυτών.