Απευθύνεται σε ιδιώτες για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών με κυμαινόμενο επιτόκιο εξοφλητέο με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών