Καταθέσεις όψεως εταιριών

Άτοκος λογαριασμός που σας επιτρέπει να καλύπτεται τις καθημερινές σαςανάγκες και δίνει την δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών.

Καταθέσεις όψεως – Λογαριασμός όψεως εταιρειών - Νέα Χρήματα

Έντοκος λογαριασμός όψεως της εταιρείας σας για κατάθεση μετρητών με υψηλήαπόδοση καιμε τα χρήματα σας να είναιδιαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση και με την δυνατότητα ανάληψης και μετρητών χωρίς τους περιορισμούς των capital controls. Το επιτόκιο καταθέσεων  (κλιμακούμενο ) αποδίδεται από το 1ο € και είναι διαπραγματεύσιμο, ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων και με τις συνολικές εργασίες που διατηρεί η επιχείρησή σας με την Τράπεζα.

Λογαριασμό όψεως P.O.S- Έντοκος

Έντοκος λογαριασμός όψεως με υψηλό επιτόκιο ( σήμερα από 0,25 % ), στον οποίο πιστώνονται οι συναλλαγές των τερματικών POS που διαθέτει η επιχείρησή σας.  

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών