• Καταθέσεις Όψεως Ιδιωτών

Άτοκος λογαριασμός που σας επιτρέπει να καλύπτεται τις καθημερινές σας ανάγκες.

  • Τρεχούμενος Λογαριασμός – Καρνέ Επιταγών

Άτοκος λογαριασμός που σας επιτρέπει να καλύπτεται τις τρέχουσες ανάγκες σας, ο οποίος υποστηρίζεται από καρνέ επιταγών.

  • Όψεως Ιδιωτών – Νέα Χρήματα

Έντοκος λογαριασμός όψεως με υψηλή απόδοση και με τα χρήματα σας να είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση και με την δυνατότητα ανάληψης και μετρητών χωρίς τους περιορισμούς των capital controls. Το επιτόκιο καταθέσεων  (κλιμακούμενο ) αποδίδεται από το 1ο €.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών