Λογαριασμός ταμιευτηρίου - Νέα Χρήματα

Αποταμιευτικός λογαριασμός ταμιευτηρίου για κατάθεση μετρητών με υψηλή απόδοση και με τα χρήματα σας να είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση και με την δυνατότητα ανάληψης και μετρητών χωρίς τους περιορισμούς των capital controls. Το επιτόκιο καταθέσεων  (κλιμακούμενο ) αποδίδεται από το 1ο €.

Αγροτικό Ταμιευτήριο

Αποταμιευτικός λογαριασμός ταμιευτηρίου για κατάθεση μετρητών με υψηλή  απόδοση που απευθύνεται σε αγρότες και δύναται να δηλωθεί στο ΟΠΕΚΕΠΕ για την είσπραξη επιχορηγήσεων, δικαιωμάτων και αποζημιώσεων.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών