Έντοκος λογαριασμός στον οποίο λαμβάνεται την μισθοδοσία σας ή την σύνταξή σας με την υψηλότερη απόδοση των χρημάτων σας μέχρι ποσού € 5.000. Για ποσό από € 5.001 και άνω συνεχίζει να τοκίζεται με το επιτόκιο του ταμιευτήριου, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις. Το επιτόκιο είναι κλιμακούμενο. 

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών