Έντοκος λογαριασμός όψεως που σας δίνει την δυνατότητα να τρέχετε την μισθοδοσία της επιχείρησης σας χωρίς προμήθεια για την τράπεζα και χωρίς κόστος μέσο της ανταλλαγής ηλεκτρονικών αρχείων.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών