• Προθεσμιακές Καταθέσεις Ιδιωτών/ Ελεύθερων Επαγγελματιών

Οι προθεσμιακές καταθέσεις εξασφαλίζουν απόδοση χωρίς κίνδυνο για το κεφάλαιο σας και σας εγγυώνται ένα σταθερό επιτόκιο με σταθερό τόκο για το διάστημα που θα συμφωνηθεί. Η Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προσφέρει υψηλότερο επιτόκιο για όλες τις κατηγορίες Προθεσμιακών Καταθέσεων και φροντίζει να είναι υψηλότερη τουλάχιστον κατά 0,50 % από το Μέσο Ορό των μεγάλων τραπεζών του ανταγωνισμού. Η διαφοροποίηση αυτή είναι απόρροια στρατηγικής επιλογής ακολουθώντας η Διοίκηση της Τράπεζας πιστά την αρχή της δημιουργίας αξίας για τον συνεταίρο - πελάτη και συγκεκριμένα για τον καταθετικό πελάτη. Οι κατηγορίες και τα επιτόκια αναρτώνται στο τιμολόγιο της Τράπεζας. (link με το Τιμολόγιο Συναλλαγών)

  • Προθεσμιακή Κατάθεση φυσικών προσώπων με μηνιαία απόδοση τόκων

Τα επιτόκια των καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ο εκτοκισμός γίνεται κάθε 6μηνο την 30/06 και την 31/12 και μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15 %.

Προθεσμιακές καταθέσεις με ένα σταθερό επιτόκιο για το διάστημα που θα συμφωνηθεί. Οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα χωρίς να επηρεάζεται το κεφάλαιο. 

Τα επιτόκια των καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ο εκτοκισμός γίνεται κάθε 6μηνο την 30/06 και την 31/12 και μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15 %.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Καταθετών.

Τιμολόγιο Συναλλαγών