Χρηματοδοτεί αγορά κατοικίας, ανέγερση κατοικίας και ανακατασκευής και ανακαίνισης κατοικίας, με ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι και 80 %. Αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις και εξασφαλίζεται με προσημείωση επί του ακινήτου, το οποίο και ασφαλίζεται τουλάχιστον για κίνδυνο πυρός και σεισμού. Στις περιπτώσεις στεγαστικού δανείουανέγερσης, ανακατασκευής και ανακαίνισης οι εκταμιεύσεις γίνονται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών με πιστοποίηση μηχανικού.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών