Λογαριασμός που σας καλύπτει τις συναλλαγματικές σας ανάγκες και υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης καρνέ επιταγών.

 

Τιμολόγιο Συναλλαγών