Η Συνεταιριστική Τράπεζα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» με στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων μέσω της παροχής χρηματοδοτικών προγραμμάτων με ευνοϊκούς όρους.

 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στην Ελλάδα μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από καταναλωτές και επιχειρήσεις για αγορές αγαθών και υπηρεσιών.

Ενόψει της εορταστικής περιόδου και λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης Covid-19, η EET, θα ήθελε να θέσει υπόψη των συναλλασσόμενων τα ακόλουθα:

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξέτασε:

1. Την επιδημιολογική κατάσταση στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας

2. Τους περιορισμούς που έχουν ορισθεί στην συνάθροιση προσώπων στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας

3. Το διαρκώς επιδεινούμενο κλίμα στη μετάδοση του Covid – 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Μετά την 1023/06.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε. σε Γενική Συνέλευση στις 23.10.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 διαδικτυακά λόγω των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων για προστασία από τον covid 19 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
  2. Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1015/16.06.2020 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο χώρο του Ανοικτού Θεάτρου «Φρούριο» Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας τους, εξαιτίας της πανδημίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες 28 Απριλίου 2020.

Το επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β1291 - δείτε το εδώ) δίνεται η δυνατότητα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αντιλαμβανόμενη τις έντονα ακραίες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία της χώρας μας λόγω της κρίσης της πανδημίας του COVID 19 και ειδικότερα τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα της περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία δραστηριοποιείται με 10 καταστήματα , έχει υλοποιήσει ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Τράπεζα εκμεταλλευόμενη τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, τις πρωτοβουλίες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Αναπτυξιακής Τράπεζας , με στόχο την  στήριξη της ελληνικής οικονομίας και με γνώμονα την επιχειρηματική της προσέγγιση,  ανακοινώνει τα κάτωθι μέτρα στήριξης και συστήνει τους πελάτες της να επιλέξουν στα Πληροφοριακά Συστήματα ( ΠΣΚΕ ) την Τράπεζα Θεσσαλίας και συγκεκριμένα :

 

Αγαπητέ Συνεταίρε,

Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία, στεκόμαστε δίπλα σου.

  • Παρακολουθούμε τις εξελίξεις
  • Προετοιμάζουμε τις δέουσες ενέργειες για τη στήριξη σου μέσα στα πλαίσια του νόμου.

Pages