Πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παραμένοντας πιστή και αφοσιωμένη στο όραμα και την αποστολή της, συμμετέχει στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ που διαχειρίζεται η  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  (ΕΑΤ) με πόρους που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή χαμηλότοκων ή άτοκων συγχρηματοδοτούμενων δανείων σε νέες,  νέους και νέα ζευγάρια με σκοπό την απόκτηση Α΄ κατοικίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής :   

       Τρίκαλα 24.04.2023

Δελτίο τύπου

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ακολουθώντας την στρατηγική της , η οποία είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, στήριξη την οποία και παρείχε έμπρακτα και ειλικρινά από την δύσκολη περίοδο της ανύπαρκτης ρευστότητας , των επαναλαμβανόμενων κρίσεων του τραπεζικού συστήματος , του κινδύνου της χρεοκοπίας της χώρας , της ύφεσης και τώρα της επιθετικής αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Τονίζουμε ότι την στήριξη αυτή την παρείχαμε χωρίς να λάβουμε καμία κρατική ενίσχυση και χωρίς επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογουμένων.  Τα ανωτέρω οικονομικά γεγονότα έχουν αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα, την οποία και στηρίξαμε και στηρίζουμε και στην παρούσα χρονική περίοδο χωρίς να προβούμε σε αύξηση των επιτοκίων χρηματοδοτήσεων , όταν το τραπεζικό σύστημα ακολούθησε την εξέλιξη των αυξήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αύξησε το παρεμβατικό επιτόκιο σε 3,5 % σταδιακά από τον 07/2022 και όταν το Euribor άρχισε να γυρίζει σε θετικό από τον 01/2022.

     Τρίκαλα, 29.03.2023

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ BIC ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

«Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 20.03.2023 έχει μεταβληθεί ο κωδικός BIC της Τράπεζας και εφεξής θα είναι “STTKGR22”.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                      Τρίκαλα, 17.03.2023

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                      Τρίκαλα, 16.03.2023

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ενημερώνει τους πελάτες της ότι προβαίνει σε αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία του Web-Banking θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 15:30 ως στις 16:00 την Τρίτη 10.01.2023.

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ενημερώνει τους πελάτες της ότι προβαίνει σε αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία του Web-Banking θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 23:00 τη Δευτέρα 12.12.2022 ως στις 6:00 π.μ την Τρίτη 13.12.2022.

Νέες Υπηρεσίες Ψηφιακών Συναλλαγών από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Υπηρεσία Συστηθήκατε (e-KYC)

Προσφέρει:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ενημερώνει τους πελάτες της ότι προβαίνει σε αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της.

Για το λόγο αυτό η υπηρεσία του Web -Banking θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 23:00 τη Δευτέρα 4.07.2022 ως στις 2:00 π.μ την Τρίτη 5.07.2022.

Pages