Ανακοίνωση – Ενημέρωση Σπουδαστών

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχει την δυνατότητα σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, στη Διοίκηση και στα καταστήματα της Τράπεζας, στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Αγγελάκη Μιχαήλ.

Τηλ.: 2431095427 / Κιν. 6936656744

e-mail: [email protected]

 

Αναστολή Δόσεων Πληττόμενων από την Κακοκαιρία Daniel.

Αγαπητέ πελάτη,

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρότατες επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων στην τοπική οικονομία και κοινωνία, προχωρά άμεσα στην εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας για τους πληγέντες δανειολήπτες.

Παρακαλούμε πολύ εφόσον ανήκετε σε αυτή την κατηγορία να επικοινωνήσετε είτε με το κατάστημα συνεργασίας σας είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-banking σας για να προχωρήσετε στην συμπλήρωση της αίτησης για την αναστολή της  υποχρέωσης καταβολής δόσεων των ενήμερων δανείων σας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (DeLFI GF)

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συνεχίζει να διευρύνει την υφιστάμενη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)», με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση σε δανεισμό των επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, παρέχοντας προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγυοδοσίας.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13.07.2023 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάππας Αναστάσιος:

«Η Τράπεζά µας κατόρθωσε να αυξήσει τα µεγέθη, τις εργασίες και εντυπωσιακά την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε κατά 9 εκ. ευρώ, µια αύξηση της τάξης του 3% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι χορηγήσεις προς τους πελάτες αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 1%. Τα ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν σηµαντικά σε ποσοστό 25% µε τα πρόσθετα ποσά διαθεσίμων να ανέρχονται στα 6 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσµα αυτής της αύξησης είναι οι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας να ανέλθουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1095/12.06.2023 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 13.07.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Υλοποίηση πιστοποιημένου σεμιναρίου ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ για Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας¨

Η ¨Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας¨ σε συνεργασία με την ¨Επιμόρφωση Ζωής – Επι.Ζω.¨ και την ¨Act4V-Εν Δράση¨, διοργάνωσαν και υλοποίησαν πιστοποιημένο σεμινάριο στη ¨Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Απινιδωτή (BLS/AED, ERC)¨, για Στελέχη της Τράπεζας στα Τρίκαλα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1095/12.06.2023 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 29.06.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI)

                                                                Τρίκαλα 9.06.2023

Δελτίο Τύπου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, ακολουθώντας την στρατηγική της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και στα πλαίσια της συνεργασίας που διατηρεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI). Ο στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε δανεισμό των νεοσύστατων και των υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων των οποίων  το επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

Πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παραμένοντας πιστή και αφοσιωμένη στο όραμα και την αποστολή της, συμμετέχει στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ που διαχειρίζεται η  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  (ΕΑΤ) με πόρους που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή χαμηλότοκων ή άτοκων συγχρηματοδοτούμενων δανείων σε νέες,  νέους και νέα ζευγάρια με σκοπό την απόκτηση Α΄ κατοικίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής :   

Αύξηση Επιτοκίων Χρηματοδοτήσεων

       Τρίκαλα 24.04.2023

Δελτίο τύπου

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ακολουθώντας την στρατηγική της , η οποία είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, στήριξη την οποία και παρείχε έμπρακτα και ειλικρινά από την δύσκολη περίοδο της ανύπαρκτης ρευστότητας , των επαναλαμβανόμενων κρίσεων του τραπεζικού συστήματος , του κινδύνου της χρεοκοπίας της χώρας , της ύφεσης και τώρα της επιθετικής αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Τονίζουμε ότι την στήριξη αυτή την παρείχαμε χωρίς να λάβουμε καμία κρατική ενίσχυση και χωρίς επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογουμένων.  Τα ανωτέρω οικονομικά γεγονότα έχουν αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα, την οποία και στηρίξαμε και στηρίζουμε και στην παρούσα χρονική περίοδο χωρίς να προβούμε σε αύξηση των επιτοκίων χρηματοδοτήσεων , όταν το τραπεζικό σύστημα ακολούθησε την εξέλιξη των αυξήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αύξησε το παρεμβατικό επιτόκιο σε 3,5 % σταδιακά από τον 07/2022 και όταν το Euribor άρχισε να γυρίζει σε θετικό από τον 01/2022.

Pages