Τρίκαλα, 29.03.2023

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ BIC ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

«Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 20.03.2023 έχει μεταβληθεί ο κωδικός BIC της Τράπεζας και εφεξής θα είναι “STTKGR22”.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                      Τρίκαλα, 17.03.2023

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                      Τρίκαλα, 16.03.2023

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ενημερώνει τους πελάτες της ότι προβαίνει σε αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία του Web-Banking θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 15:30 ως στις 16:00 την Τρίτη 10.01.2023.

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ενημερώνει τους πελάτες της ότι προβαίνει σε αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία του Web-Banking θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 23:00 τη Δευτέρα 12.12.2022 ως στις 6:00 π.μ την Τρίτη 13.12.2022.

Νέες Υπηρεσίες Ψηφιακών Συναλλαγών από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Υπηρεσία Συστηθήκατε (e-KYC)

Προσφέρει:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ενημερώνει τους πελάτες της ότι προβαίνει σε αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της.

Για το λόγο αυτό η υπηρεσία του Web -Banking θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 23:00 τη Δευτέρα 4.07.2022 ως στις 2:00 π.μ την Τρίτη 5.07.2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1069/9.06.2022 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας  Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 7.07.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEB BANKING

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ενημερώνει τους πελάτες της, ότι στα πλαίσια υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της, προβαίνει σε εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων της.

Pages