Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Ν. Τρικάλων". Την πρωτοβουλία της σύστασης την ανέλαβαν οι κύριοι επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς του νομού, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσμος Επαγγελματοβιοτεχών.

Αλλαγή στη φυσιογνωμία της τράπεζας Θεσσαλίας, ως συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύματος όπως το γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, αναμένεται να φέρει η ανακεφαλαιοποίηση των συνεταιριστικών τραπεζών.
Ειδικότερα, όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, «στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης είναι η στήριξη του θεσμού των συνεταιριστικών τραπεζών, ο οποίος υποστηρίζει πρωτίστως τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας και την τοπική ανάπτυξη».

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη μέχρι την 9.12.2015 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.

νέο κτίριο Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 831/28.05.2012 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 13.06.2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Pages